Характеристики різних типів ґрунту

Складові ґрунту впливають на його характеристики

Різни типи ґрунт визначають яку сільськогосподарську культуру ми можемо вирощувати. В цьому розділі зібраний короткий опис та характеристики різних типів ґрунтів.

Піщані ґрунти та дрібнозем

1. Піщані ґрунти

Піщані ґрунти часто відзначаються сухістю, бідністю на поживні речовини та високою швидкістю дренажу. Вони мають невелику (чи взагалі нульову) здатність до капілярного перенесення води з глибших шарів. Тому весняну орну обробку піщаних ґрунтів слід звести до мінімуму, щоб зберегти вологу на глибині посівного ложа. Здатність піщаних ґрунтів до утримання поживних речовин і води можна поліпшити шляхом додавання органічного матеріалу.

2. Дрібнозем з вмістом глини 0–10 %

Ці ґрунти відрізняються від піщаних більшою схильністю до утворення кірки, яка часто буває дуже твердою. У разі надмірної інтенсивності орної обробки вони можуть ущільнюватися, що зменшує їхню здатність до інфільтрації води за великої кількості опадів. У посушливі періоди вони можуть ставати твердими й важкими в обробці. Тим не менш, зазвичай вони обробляються легко і можуть накопичувати істотні обсяги води. Такі ґрунти потребують доброго переущільнення, але обробляти їх у мокрому стані не слід.

Переглянути більше

Глинисті ґрунти

3. Глинисті ґрунти з вмістом глини 10–25 %

Ці ґрунти відрізняються від описаних вище можливістю утворення товстої кірки. Часто вона буває настільки тверда, що її доводиться розбивати. Через низький вміст глини й органічного матеріалу погано утворюються агрегати.

4. Глинисті ґрунти з вмістом глини 25–40 %


Ці ґрунти мають хорошу здатність до перенесення води з глибоких шарів, але з невеликою інтенсивністю, тому капілярна волога часто не задовольняє потреби рослин у воді. Ці ґрунти відзначаються темнішим кольором і яскравіше вираженою здатністю до злипання у грудки. Грудкоутворення зменшує ризик формування кірки. Щоб зберегти легкість культивування цих ґрунтів, орну обробку слід проводити за належного вологовмісту. Якщо ґрунт надто сухий, можливе утворення грудок, а якщо надто вологий — розмивання. Ці ґрунти можуть поліпшитися під дією погодних умов, коріння тощо.

Переглянути більше

Глинисті ґрунти з вмістом глини понад 40 %

5. Глинисті ґрунти з вмістом глини понад 40 %

Важка глина має велику водоутримну здатність, але більша частина води міцно зв’язана й недоступна для рослин. Вміст гумусу часто буває більшим, ніж в інших видах мінеральних ґрунтів. Висихання не призводить до утворення кірки. Ці ґрунти мають дуже високу здатність до поліпшення структури, наприклад, унаслідок циклу замерзання — танення, висихання — зволоження. У холодну зиму глина замерзає шматками, формуючи у верхньому шарі ґрунту дуже сприятливу агрегатовану структуру. Якщо глина висихає без замерзання, вона стає дуже щільною й важкою для проведення подальшого обробітку.

У зволоженому стані ці ґрунти можуть бути липкими та непроникними для води. Завдяки високому вмісту глини вміст поживних речовин дуже високий. У сухому стані жирна глина вимагає сильного повторного ущільнення навколо насіння, але це не стосується зволоженого пластичного стану. Обробка у зволоженому стані пов’язана з небезпекою ущільнення ґрунту.

Переглянути більше

Основні терміни

Капілярність — капілярна волога може підніматись у ґрунті як завдяки змочуванню стінок пір (адгезії), так і завдяки взаємному притяганню молекул (когезії). Дрібноземи мають високу капілярність і високий та інтенсивний капілярний підйом.

Глина — це найменші за розміром частинки ґрунту, середній діаметр яких складає менш ніж 0,0002 мм. Див. таблицю «Класифікація частинок за розміром» у розділі «З чого складається ґрунт».

Переглянути більше