Земляні черв'яки

Важливість дощових черв

Канали, утворені дощовими черв’яками, призводять до аерації та дренажу ґрунту. Крім того, після проходження через їхній кишківник із рослинних залишків вивільняються поживні речовини. Фермери можуть сприяти збільшенню кількості черв'яків, підтримуючи велику кількість поживних речовин в ґрунти й використовуючи менш руйнівні технології обробітку.

Нормальний ґрунт у сільськогосподарському господарстві може налічувати від 100 000 до 1 мільйона дощових черв'яків загальною вагою від 100 до 1000 кг на один гектар. Ці дощові черв'яки відіграють дуже важливу роль для ґрунту, виконуючи свою роботу.

Завдяки своїй життєдіяльності вони покращують дренаж та аерацію ґрунту, утворюючи канали для води та повітря, які проникають у підґрунтя.

Переглянути більше

Збільшення пористості

Окрім впливу на дренаж та аерацію, земляні черв'яки також впливають на інші фізичні властивості ґрунту. Коли черв'яки прокладають собі шлях крізь темряву ґрунту, збільшується кількість пор і зменшується щільність сухого залишку ґрунту. Таким чином, робота з обробітку ґрунту, яку виконують черв'яки, значно збільшує кількість макропор (діаметр > 0,5 мм) і утворюється мережа каналів і проміжків у ґрунті. Ця мережа може сягати 4000-5000 км на гектар, а тунелі можуть простягатися на глибину 2-3 м. Тунелі діють як "автомагістралі" для коріння в ґрунті. За кілька років дощові черв'яки переміщують десятки тонн ґрунту на гектар на поверхню у вигляді черв'ячних послідів.

Переглянути більше

Вам потрібно прийняти файли cookie, щоб переглянути цю функцію. Натисніть тут, щоб змінити свою згоду.

Кращий доступ до поживних речовин

Біологія ґрунту також покращується, оскільки діяльність дощових черв'яків стимулює розвиток мікроорганізмів і активно поширює їх та бактерії в ґрунтовому профілі. Це впливає на хімічний склад ґрунту, оскільки доступність практично всіх поживних речовин покращується, коли органічний матеріал проходить через кишківник дощових черв'яків. Наприклад, концентрація нітратів у посліді черв'яків у 8 разів вища, ніж у навколишньому ґрунті. Ці посліди черв'яків діють як "клей" між частинками ґрунту, що покращує його структуру.

Переглянути більше
Обробіток ґрунту непокоїть черв

Черв'якам не до вподоби обробіток ґрунту

Земляні черв'яки чутливі до багатьох компонентів сучасного сільського господарства, таких як пестициди та ущільнення ґрунту. Обробіток ґрунту є чутливим питанням, оскільки він турбує черв'яків і руйнує їхню тунельну систему. Це особливо актуально у вересні та жовтні, коли відбувається розмноження черв'яків. Обробіток ґрунту можна класифікувати відповідно до шкоди, яку він завдає черв'якам, у такому порядку: нульовий обробіток < глибока культивація по стерні < оранка < ротаційний обробіток.

Переглянути більше
Вплив обробітку ґрунту за допомогою плуга є предметом частих дискусій. Одне дослідження показало, що такий обробіток виносить на поверхню 10% від загальної маси земляних черв'яків, що живуть у ґрунті. Опинившись на поверхні, птахи з'їли близько третини черв'яків, а дві третини змогли врятуватися і повернулися назад у ґрунт.
Переглянути більше

Їжа для черв'яків

Для підтримки розвитку черв'яків важливо регулярно їх підгодовувати. Найкращий спосіб зробити це — включити в сівозміну конюшину. Проте будь-який спосіб, що збільшує кількість органічного матеріалу в ґрунті, є позитивним для популяції черв'яків. Тому сидерати та проміжні культури є чудовою поживою для черв'яків. 
Всього за декілька років активного використання сівозміни зі злакових трав та конюшини замість озимої пшениці може збільшити кількість земляних черв'яків у наступному врожаї до 100%. Тому черв'яки — гарний індикатор родючості ґрунту. Таким чином, дощові черв'яки є хорошим індикатором родючості ґрунту. Там, де процвітають черв'яки, процвітатимуть і сільськогосподарські культури.

Переглянути більше

Основні терміни:

Підґрунтя = частина ґрунтового профілю, яка знаходиться безпосередньо під верхнім шаром ґрунту і часто не зазнає впливу звичайного обробітку ґрунту на глибину оранки, але іноді зазнає впливу глибокого розпушування. Межа між верхнім шаром ґрунту і підґрунтям часто чітко простежується на переораному ґрунті у вигляді плужної борозни, де лапи та шини плуга ущільнили ґрунт.

Пори = проміжки, канали та тріщини в ґрунті, які заповнені водою або повітрям, залежно від поточної зволоженості ґрунту.

Суха насипна щільність = також називається об'ємною вагою і являє собою вагу ґрунту стосовно його об'єму, включно з простором, заповненими повітрям, після того, як ґрунт висушений до 105°C.

Продукти життєдіяльності черв’яків = фекалії/відходи з кишківника черв’яків, які у випадку земляних черв'яків часто можна побачити у вигляді невеликих куп навколо отворів каналів черв'яків на поверхні ґрунту.

Нітрати = рослини зазвичай поглинають більшу частину необхідного їм азоту у вигляді нітратів, NO3 - це форма азоту, яка міститься в ґрунті, а також у мінеральних добривах. У ґрунті спеціальні бактерії перетворюють амоній NH4+ через нітрит у нітрат NO2-. Цей процес називається нітрифікацією.

Переглянути більше

Дізнайтеся більше про