Effektiv kombisåning (med gødningsudsåning)

Rapid fås med og uden gødningsudsåning. Placering af næringsstoffer under såning giver en hurtig og pålidelig effekt af gødningen. Da gødningen er placeret i fugtig jord, er den mindre afhængig af regn, og placeringen også højere udbytte og bedre udnyttelse af næringsstofferne.

Gødning på rette sted

Gødningen placeres mellem hver anden sårække med en rækkeafstand på 250mm. Det betyder at gødningen ligger 6.25cm fra hver række såsæd. Dermed er gødningen nemt tilgængelig for såsæden og giver afgrøden et forspring overfor konkurrerende ukrudt.

Læs mere

Studier viser øger udbytte hvis gødningen placeres dybere end og ved siden af såsæde (ved forårssåning). Index 100 = broadcasting.

Læs mere
Effektivitet under alle forhold

Effektivitet under alle forhold

Gødningen placeres med samme type såskær som såsæden. Ved at skære en ren sårille, er gødningen adskilt fra eventuelle afgrøderester. Dette gør nitrogenen fuldt tilgængelig for planten og nedsætter risikoen for den i stedet anvendes til nedbrydning.

Gødningsudsåning med høj kapacitet

Gødningen udsås hydraulisk med høj kapacitet og vil derfor begrænse arbejdshastigheden.

Læs mere