Väderstad farver pryder Emanuelssons lastbiler

Väderstad, en af verdens førende virksomheder inden for jordbearbejdning og såning, har indgået et samarbejde med Emanuelssons Transport, som har malet og profileret deres lastbiler i Väderstad-farver. Emanuelssons står for omkring 65 procent af Väderstad’s transporter i Sverige.

Väderstad og Emanuelssons Transport har været partnere siden 2006. De har været en vigtig transportør for Väderstad lige siden.

- I 2021 producerede vi to nye lastbiler, som vi malede og profilerede i Väderstad’s farver. En hyldest og påskønnelse af det gode samarbejde vi har, siger Jerry Emanuelsson, finanschef hos Emanuelssons Transport.

Fra Väderstad kører Emanuelssons hver dag, og samarbejdet er værdsat af både Väderstad og materialeleverandørerne. Varemodtagelsen hos Väderstad kender alle chaufførerne, og chaufførerne har fuldt kendskab til det gods, der skal losses. Emanuelssons Transport leverer for det meste inden for Sverige, med undtagelse af eksprestransport til Norge og EU.

- At arbejde med et mindre transportfirma forenkler samarbejdet med mulighed for hurtige beslutninger og en meget god service, siger Johnny Thörnqvist, produktchef for logistik hos Väderstad.

I 2015 blev Emanuelssons Sveriges første fossilfrie vognmandsfirma, og de har også modtaget flere priser og udmærkelser for deres miljøarbejde, de er også blevet nomineret til Pegasus-prisen, en miljøpris for transportbranchen.

- Vi lavede en total omstrukturering både med hensyn til driften af lokalerne og alle køretøjer. Vi bruger fossilfri el, HVO, RME og biogas, siger Jerry Emanuelsson.

Väderstad stræber altid efter at beskytte miljøet, og ønsker at reducere den negative miljøpåvirkning gennem hele maskinernes livscyklus. Et langsigtet og strategisk mål er, at Väderstad ønsker at have en netto-nul-udledning af drivhusgasser, for at bevæge sig i samme retning som Sveriges forpligtelse i Paris-aftalen.

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication