Harve i mark.

Optimeret jordbearbejdning

Jordbearbejdning er en investering i fremtidigt udbytte


Ved at fjerne ukrudt og frørester samt håndtere afgrøderester og skadedyr øger den markhygiejnen. Ved at bryde komprimeringer, løsne jordprofilen og knuse knolde kan den reparere. Ved at udjævne og sortere jorden er den i stand til at forberede såbedet.

Læs mere
Harvet mark.

På den anden side er jordbearbejdning også forbundet med potentielle agronomiske ulemper: Jordbearbejdning fører til potentielle kulstoftab, som bindes i jordbunden. Jordbearbejdning risikerer at forstyrre den etablerede jordstruktur og svampesymbiosen. Jordbearbejdning risikerer at føre til erosion samt tab af fugt.

Læs mere
Rød Carrier XL på marken

Optimer jordbearbejdningsdybden og -intensiteten for at eliminere de udbyttebegrænsende faktorer i marken

Læs mere
Hånd med jord.

Minimér forstyrrelsen for at bevare livet i jorden

Læs mere
Gul mark.

Afvej den positive effekt på det fremtidige udbytte med den potentielle negative effekt af jordbearbejdningen

Læs mere

Jordbearbejdnin