Hånd med værktøj

Optimized Performance

Værktøjer til at forbedre resultaterne yderligere


Uanset om det drejer sig om valg af dele, elektronik eller automatisering - kan maskinens præstationer optimeres for at tilpasse dens arbejdsresultater til forskellige forhold i landbruget.

Læs mere
SeedEye Sensorer

Ved hjælp af elektronik og sensorer kan maskinen optimeres til at håndtere markvariationer og fokuserede arbejdsopgaver. Det muliggør også automatisering af indstillinger og kontrol for derved at øge præcisionen og sikre maksimal ydeevne på hele marken.

Læs mere

Optimer det udførte arbejde i forhold til markens egenskaber

Maksimer jordbearbejdningens og såningens præcision over hele marken

Maksimer ressourceeffektiviteten af alle input

Læs mere
En hånd, der holder lidt stål.

Det brede udvalg af diske, spidser og ledeskinner gør det muligt at tilpasse maskinen til forskellige markopgaver og forhold. Det åbner op for mange muligheder for at optimere maskinens præstationer, arbejdsdybde og intensitet til det enkelte landbrugs behov.

Læs mere