Tempo na poli

Přesný secí stroj Tempo

Bezkonkurenční přesnost při velmi vysoké rychlosti

Väderstad Tempo je velmi rychlý secí stroj nové generace, který nabízí bezkonkurenční přesnost při dvojnásobné rychlosti běžných secích strojů. Tempo pracuje skvěle ve všech podmínkách – na nezpracované (no-till), omezeně zpracované (min-till) i konvenčně zpracované půdě. Plodina získá nejlepší možné počáteční podmínky, což vede k rovnoměrnému vzcházení.

Výsevní systém nové generace

Srdcem stroje Tempo je unikátní výsevní jednotka Gilstring Seed Meter, která zajišťuje bezkonkurenční přesnost při velmi vysoké rychlosti. Tajemství spočívá v tom, že Tempo přebírá plnou kontrolu nad tokem semen od výsevního ústrojí po celé dráze až dolů do půdy. Díky tomuto unikátnímu řešení není přesnost dávkování osiva ovlivněna vibracemi stroje nebo sklonem pole.

Zjistit více
Přesnost ve 3D

Přesnost ve 3D

Tempo zajišťuje bezkonkurenční přesnost setí ve třech rozměrech - délka, hloubka a šířka.

1. Přesnost v řádku - Přesná vzdálenost mezi jednotlivými semeny ve výsevním řádku
2. Přesnost hloubky – Přesná hloubka každého semena
3. Přesnost ukončení řádku – Možnost individuálního zastavení dávkování osiva, hnojiva a mikrogranulátu v jednotlivých řádcích

Zjistit více
Väderstad Tempo - Rychlost není problém

PowerShoot - Rychlost není problém

U běžných secích strojů padá semeno od výsevního ústrojí volně přes semenovod dolů do půdy. Pokud při zvýšení rychlosti nastanou vibrace, semeno se může odrážet od stěn semenovodu, což zhoršuje přesnost setí.

V takové situaci vyniká Tempo nad ostatními svým systémem tlakového dávkování osiva.

Je vybaven technologií PowerShoot, která nespoléhá na gravitaci, ale využívá tlak vzduchu pro zajištění plné kontroly a urychlení pohybu semen, takže rychlost není pro Tempo žádný problémem.

Zjistit více
Řádkové jednotky rychlého secího stroje stroje Väderstad  na poli

Tisíce zemědělců se již přesvědčily, že jejich zemědělská půda dosáhla svého plného potenciálu teprve díky secímu stroji Väderstad Tempo. Zde se můžete seznámit s některými z nich

Zjistit více
Väderstad Tempo - Přínos přesného setí

Přínos přesného setí

Zdokonalení vysokorychlostního setí řeší také problém vynechávek a zdvojení při setí. Vynechávky v řádcích znamenají méně sklizené úrody. Zdvojení však může být také na škodu. Rostliny, které jsou příliš blízko sebe, soupeří o sluneční světlo a živiny, což má za následek nerovnoměrnou zralost a snížený výnos. Vynechávání může být způsobeno vnějšími vlivy, zatímco zdvojnásobení je vždy zapříčiněno samotným strojem. Použití stroje Tempo zajistí stejné podmínky pro všechny rostliny. Výsledkem rovnoměrného rozmisťování semen jsou rovnoměrně zrající plodiny a tím roste pravděpodobnost maximálního možného výnosu sklizně.

Zjistit více

Perfektní řešení pro všechny plodiny

Souprava pro drobná semena, která má odpružená zastavovací kola a umožňuje nastavení úhlu uzavíracích kol, zajišťuje skvělé výsledky při setí drobnosemenných plodin, jako jsou řepka olejná a cukrová řepa. Tím se zlepší výnosy a rozšíří využitelnost vysokorychlostního secího stroje.

Zjistit více

Jeden stroj – více plodin

Tempo nabízí vynikající výsledky při setí mnoha různých plodin – kukuřice, cukrové řepy, sójových bobů, slunečnic, řepky olejné, bavlny, čiroku a mnoha dalších. Tempo najde velmi všestranné využití na farmě díky snadné změně rozteče řádků a konfigurace stroje pro různé plodiny. Výsledkem jsou zvýšený výkon a minimalizované hektarové náklady na stroj. Výměna výsevních disků je snadná, zabere jen pár sekund a nemusíte k tomu použít žádné nářadí.

Zjistit více
Väderstad Tempo - Jeden stroj pro více plodin

502 hektarů kukuřice za 24 hodin – poznejte, co znamená skutečně velkokapacitní a přesné setí. Další informace

Elektrický pohon zvyšuje přesnost

Jednotlivá výsevní ústrojí mají samostatné elektrické pohony, což umožňuje vypínat řádkové jednotky podle potřeby a ušetřit tak osivo a náklady na polích s nepravidelným tvarem.

Elektrický pohon umožňuje individuální kalibraci každého výsevního ústrojí pro různé hodnoty výsevku, což je při setí důležitá výhoda. Ve srovnání s mechanicky poháněným výsevním ústrojím netrpí elektrický pohon problémy, například s prokluzováním hnacích kol nebo s řetězy, které mají za následek nerovnoměrnou distribuci semen.

Zjistit více

Nezpracovaná (no-till), omezeně zpracovaná (min-till) nebo konvenčně zpracovaná půda

Tempo dokáže sít s přítlakem secích botek až 325 kg. To umožňuje vysokorychlostní setí v širokém rozmezí podmínek na polích s různými systémy zpracování půdy.

Pro zachování vláhy v půdě a zvýšení pracovní kapacity během hektických období na farmě je možné sít přímo do strniště.

Díky velmi robustním řádkovým jednotkám a účinným čističům řádků může Tempo dosáhnout perfektních výsledků za všech podmínek.

Zjistit více

Optimální kontakt semen s půdou

Když semeno opouští semenovod, je zastaveno přítlačným kolem.

Přítlačné kolo plní dva důležité úkoly – zastaví semeno na přesně určeném místě a poté ho vtlačí do vlhké půdy. To zajišťuje optimální kontakt osiva s půdou a rychlé a rovnoměrné klíčení.

Zjistit více
Přesný secí stroj Väderstad Tempo je sestrojen pro vysokou rychlost

Sestrojen pro vysokou rychlost

Každá součást stroje Tempo je navržena pro vysokorychlostní setí s minimálními požadavky na údržbu.

Všechny spoje na řádkové jednotce jsou bezúdržbové. Zesílený paralelogram umožňuje přenášet hmotnost na řádkovou jednotku. Rám, řádková jednotka, ventilátor i hydraulika mají robustní konstrukci. Tempo je díky tomu odolný, všestranný a snadno udržovatelný secí stroj, který se splní požadavky každé farmy.

Zjistit více
Stroj Tempo s přesným udržováním pracovní hloubky

Přesná pracovní hloubka za všech podmínek

Pro udržení přítlaku řádkové jednotky v náročných podmínkách mohou být všechny modely Tempo vybaveny hydraulickým přenosem hmotnosti. Možnost zvyšování a snižování přítlaku dokáže zajistit nejlepší možný start pro každý typ plodiny. 

Hydraulický přenos hmotnosti je ovládán přes řídicí systém E-Control s iPadem.

Zjistit více
Väderstad Tempo - sestrojen pro vysokou rychlost

Prohlédněte si produkty v modelové řadě Tempo