Väderstad Tempo V 12 rows in field during sunrise

Tempo V 6-12

Maksimalna svestranost

Nošena brza sejalica Tempo V dostupna je od 6 do 12 redova, uključujući neparne brojeve. Mogućnost korišćenja iste mašine za više useva često znači da se dve tradicionalne sejalice mogu zameniti. Ovo povećava upotrebu i smanjuje troškove hektara. U kombinaciji sa prednjim rezervoarom FH 2200, Tempo V je u stanju da kombinuje mineralno đubrivo velikom brzinom zajedno sa setvom.

Click to active 360 product spinner
Deo Tempo koncept

Vaderstad Tempo je nova generacija brze sejalice, koja pruža neuporedivu preciznost pri dvostrukoj brzini od tradicionalnih sadilica. No-till, min-till ili konvencionalna obrada zemljišta– Tempo radi izuzetno u svim uslovima. Usevi dobijaju najbolji mogući početak što rezultira ravnomernim nicanjem.

Odabrane karakteristike

Väderstad Tempo V - Jedna mašina širok spektar useva

Jedna mašina - širok spektar useva

Tempo V ima otvoreni ram koji olakšava podešavanje razmaka redova kako bi odgovarao brojnim vrstama semena koje se uzgajaju na farmi. Rezultat je povećana produktivnost i manji troškovi.

Na primer, sezonu možete započeti setvom šećerne repe na razmaku između redova 500 mm, zatim kukuruzom na razmaku između 700 mm i na kraju u jesen sejatiuljanu repicu na razmaku između redova 450 mm.

Read more

WideLining - optimizirano za setvu kukuruza

Väderstad Tempo na njivi

Brza izmena

Tempo V može se prepraviti sa 12 rednih jedinica na 8 za manje od sat vremena. Kolica za setvene jedinice olakša rad i skidanje, ali i lakše skladištiti jedinice.

Read more
Väderstad Tempo offers great mobility

Odlična okretljivost

Svi Tempo V modeli su vertikalno sklopljeni, i stanu u 3 metara tranportne širine.

Mašina je nošena, kači se na 3 tačke traktora, što je čini lako okretljivom u svim uslovima na njivi. To znači mali radius okretanja na uvratini lako upravljanje u saobraćaju.

Read more
Väderstad FH 2200 offers high capacity fertilising metering

FH 2200 - Veliki kapacitet doziranja mineralnog đubriva

Napred zakačen Prednji rezervoar FH2200 omogućava kombinovanu setvu sa mineralnim đubrivom velikom precizošću.

Rezervoar od 2200 litara poseduje električni FENIX III sistem za doziranje, proizveden za velike kapacitete i velike radne brzine na njivama. FH 2200 komunicira sa sistemom upravljanja na iPad-u Vaderstad E-Control ili ISOBUS terminalom traktora, GPS terminalima.

Read more

Potpuna kontrola na dohvat ruke

Sistem kontrole zasnovan na iPad-u, Väderstad E-Control, bežično dostavlja podatke o svakom semenu koje prolazi kroz mašinu, uključujući kvalitet setve, preskoke, duplikate, udaljenost u redu i normu setve.

Mnogi su benefiti poput daljinskog podešavanja i kalibracije, kao i jednostavnog, praćenja u realnom vremenu i kontrole.

Pomoću iPada možete prenositi najnovije verzije softvera koji vam omogućava da imate koristi od budućih ažuriranja.

Read more

QuickStart uputstva

Pogledajte naša QuickStart uputstva za podešavanje Vašeg Tempo V sejalice.

QuickStart uputstva
Väderstad Tempo folding

Product concept

Zona 1 - Postavljanje mineralnog đubriva (Opcija)

U kombinaciji sa prednjim rezervoarom FH2200, Tempo ima mogućnosti za kombinovanu setvu sa mineralnim đubrivom sa velikim brzinama. Diskovi za ulaganje mineralnog đubriva daju veliku preciznost i na povećanim brzinama ulaganja. 

Set za mineralno đubrivo

Zona 2 - Čistači žetvenih ostataka (Opcija)

Čistači žetvenih ostataka su opcija na Tempo sejalice. Zadatak čistača žetvenih ostataka je to očiste žetvene ostatke, veće grudve i kamenje. Svrha čistača je mnogo veća ako se seje u No-Till tehnologiji, ili na njivama sa puno žetvenih ostataka.

Čistači žetvenih ostataka

Zona 3 - Postavljanje semena

Sa Tempom, setva se može izvršiti veoma velikom brzinom, bez ugrožavanja izuzetne preciznosti i tačnosti. Tempo je izuzetno precizan i setveni aparat obezbeđuje savršeno postavljanje za svako seme. Ova preciznost je od najveće važnosti za maksimiziranje prinosa.

16mm sistem semena cevi

22mm sistem semena cevi

Set za mikrogranulate

Set za sitna semena

Zona 4 - Zatvaranje

Kada se seme postavi, točak za zatvaranje zatvara brazdicu za seme i obezbeđuje savršene uslove za klijanje. U zavisnosti od zahteva na terenu, nosač zatvarača je prilagodjen ugradnji rešenjima drugih proizvođača.

Uski točkovi za zatvaranje 25 mm

Široki točak za zatvaranje 50 mm

Točak za zatvaranje sa kramponima 50 mm

Nazubljeni točak za zatvaranje

Tehnički podaci

Explore related content

502 hektara u 24 sata

Doživi svetski rekord: