Tempo in field

Tempo sejalica

Neuporediva preciznost pri velikim brzinama

Vaderstad Tempo je nova generacija brzih sejalica, koja pruža neuporedivu preciznost pri dvostrukoj brzini od tradicionalnih sejalica. No-till, min-till ili konvencionalna obrada zemljišta– Tempo radi izuzetno u svim uslovima. Usevi dobijaju najbolje moguće uslove za početak što rezultira ravnomernim nicanjem.

Doziranje sledeće generacije

Srce Tempa je jedinstveni setveni aparat, Gilstring Seed Meter, koja daje neuporedivu preciznost pri veoma velikoj brzini. Tajna iza ovoga leži u činjenici da Tempo preuzima potpunu kontrolu nad putanjom semena, od setvenog aparata pa sve do zemlje-brazdice. Ova jedinstvena kontrola semena znači da vibracije ili nagibi ne utiču na preciznost doziranja semena.

Read more

Preciznost u 3 Dimenzije

Tempo pruža neuporedivu preciznost setve u tri dimenzije – dužina, dubina i širina.

  1. Preciznost u redu – Tačna udaljenost između svakog semena u redu
  2. Preciznost dubine – Tačna dubina svakog semena
  3. Preciznost na kraju reda – Individualno zatvaranje semena, đubriva i mikro granulata na uvratinama
Read more
Väderstad Tempo speed is not an issue

PowerShoot - Brzina nije problem

Na tradicionalnim sejalicama sa vakumom, seme pada slobodnim padom kroz cev od setvenog aparata do zemlje. Kada se pojave vibracije kako se brzina povećava, seme se odbija u cevi za seme i veliki deo preciznosti setvenog aparata se gubi.

Tempo, sa svojim setvenom aparatom sa nadpritiskom, izdvaja se iz mase.

Zahvaljujući PowerShoot tehnologiji, koja koristi vazdušni pritisak kako bi održala potpunu kontrolu nad semenom sve do zemljišta, gravitacija, vibracija je uklonjena, tako da brzina nije problem za Tempo sejalice.

Read more
Väderstad high speed planter row units in field
Väderstad Tempo the result of precision

Rezultat preciznosti

Podizanje brze setve na viši nivo takođe znači rešavanje pitanja preskakanja i dupliranja. Preskakanja u redovima znače manje biljaka koje daju prinos u vreme žetve. Međutim, dupli mogu biti podjednako štetni. Biljke koje su preblizu jedna drugoj takmiče se za sunčevu svetlost i hranljive materije, što rezultira neujednačenom zrelošću i smanjenim prinosom. Preskakanje može biti uzrokovano spoljnim faktorima, dok mašina uvek izaziva dupliranja. Korišćenje Tempa će obezbediti iste uslove za sve biljke. Ravnomerni razmak između biljaka dovodi do useva koji sazreva ravnomerno i veća je verovatnoća da će dati puni potencijal.

Read more

Odličan u svim usevima

Komplet za sitno seme, koji uključuje suspendovane stop točkove i mogućnost podešavanja ugla točkova za zatvaranje, obezbeđuje odlične rezultate pri setvi sitnih useva, kao što su uljana repica i šećerna repa. Ovo poboljšava prinose i proširuje upotrebu brze sejalice.

Read more

Jedna mašina - više useva

Kukuruz, šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, sirak, industrijska paprika i još mnogo toga – Tempo je u mogućnosti da seje čitav niz useva sa odličnim rezultatima. Lakom promenom razmaka redova i podešavanja mašine za različite useve, Tempo nudi veliku svestranost na farmi. Rezultat je povećana efikasnost i smanjeni troškovi mašine po hektaru. Zamena diskova za sejanje se vrši za nekoliko sekundi bez upotrebe alata.

Read more
Väderstad Tempo one machine multiple crops

Električni pogon povećava preciznost

Setveni aparati imaju individualne električne pogone, što omogućava da se jedinice u redu isključuju jedan po jedan, čime se štedi seme i ostali input materijali u nepravilnim poljima. Električni pogon omogućava da se svaki pojedinačni setveni aparat kalibriše sa različitim količinama semena, što je važna prednost u proizvodnji semenske robe. U poređenju sa sejalicama sa mehaničkim pogonom, električni pogon izbegava probleme sa proklizavanjem pogonskih točkova ili probleme sa lancima što dovodi do neravnomernog doziranja.

Read more
Tempo Planter in field

No-till, min-till ili klasična oranica

Tempo poseduje pritisak po jedinici i do 325 kg. Ovo omogućava brzu setvu u širokom spektru terenskih uslova i sistema za obradu zemljišta.

Da bi se sačuvala vlaga i povećao kapacitet tokom napornih perioda na farmi, moguće je sejati direktno u strnište.

Zahvaljujući teškoj setvenoj jedinici i efektivnim čistačima žetvenih ostataka, Tempo je u stanju da pruži savršene rezultate u svim uslovima.

Read more

Optimalan kontakt zemlje i semena

Kada seme napusti cev za seme, zaustavlja ga pritisni "stop" točak.

Točak za zaustavaljanje ispunjava dva važna zadatka; zaustavlja seme na tačno predviđenom mestu, a zatim ga stisne nežno u vlažnu zemlju. Ovo obezbeđuje optimalan kontakt semena sa zemljom i brzo i ravnomerno klijanje.

Read more
Väderstad high speed planter Tempo built for high speed

Napravljeno za brzu setvu

Svaki komponent Tempo sejalice je dizajnirana za veliku brzinu setve, sa minimalnim zahtevom za servis.

Svi spojevi u setvenoj jedinici ne zahtevaju održavanje, a paralelna poluga za teške uslove rada je dizajnirana da može da prenese težinu na setvenu jedinicu. Ram, setvena jedinica, ventilator, hidraulika – svi imaju robustan dizajn što ga čini izdržljivom, svestranom i lakom za održavanje sejalice koja odgovara zahtevima vaše farme.

Read more
Tempo machine with exact working depth

Identična setvena dubina u svim uslovima

Da bi se održao pritisak na setvenu jedinicu u teškim uslovima, svi Tempo modeli mogu biti opremljeni hidrauličnim prenosom težine. Omogućavanjem i pozitivnog i negativnog pritiska, možete da obezbedite najbolji mogući početak za svaku vrstu semena. Hidraulični prenos težine kontroliše se preko kontrolnog sistema E-Control na iPad-u.

Read more
Väderstad Tempo built for high speed

502 hektara u 24 sata

Doživi svetski rekord: