Emergence from the Tempo world record

Tempo sejalica svetski rekorder

502.05 hectares in 24 hours - A new world record

Od 11. do 12. aprila 2017. Vaderstad Tempo je postavio novi svetski rekord za setvu kukuruza u roku od 24 sata. Posejano 502,05 hektara sa velikom preciznošću i brzinom preko 20 km/h, brza sejalica Vaderstad Tempo dokazala je svoj ogroman kapacitet.

Jun 2017 - Impresivni rezultati

U junu, Vaderstad se vratio na svetsko rekordno polje kako bi pratio rezultate useva. Svetski rekord Tempo definitivno je pomerio granice u pogledu brzine, kapaciteta i preciznosti setve.

Read more

Statistika je jasna

Da bi se razjasnila preciznost setve na poljima sa svetskim rekordom, Univerzitet Gödöllő je izvršio statistička merenja dubine setve i razmaka biljaka u redovima. Tokom maja i juna, univerzitet je analizirao 6 808 biljaka na svetskim rekordnim poljima.

Read more

Preciznost dubine sadnje +/- 0,5 cm

Duplo 0,35 %

Preskakanje 1,21 %

Koeficijent varijacije 24,3 %

Read more

Koeficijent varijacije razmaka biljaka

Nakon merenja razmaka između biljaka, univerzitet navodi koeficijent varijacije za razmak biljaka od 24,3 %.

Ovo statističko merenje, koje se izračunava deljenjem standardne devijacije sa prosečnim razmakom biljaka, je uobičajeno korišćeno merenje za ilustraciju preciznosti setveu polju kukuruza.

Ako je koeficijent varijacije 0 %, sve biljke imaju potpuno isti razmak između sebe. Kada se seje preporučenom brzinom sadnje do 17 km/h, Vaderstad Tempo obično daje koeficijent varijacije blizu 20 %. Generalno, većina drugih sadilica na tržištu daje koeficijent varijacije između 30-45%.

Read more

Ovaj dijagram ilustruje kako razmak biljaka u redu semena može izgledati pri različitim koeficijentom varijacije (CV). Ako je koeficijent varijacije 0 %, sve biljke imaju potpuno isti razmak između sebe. 0 – 20% je klasifikovano kao odlično. 20 – 30% je klasifikovano kao veoma dobro. 30 – 35% je klasifikovano kao dobro. 35 – 40 je klasifikovano kao prihvatljivo. 40 – 50% je klasifikovano kao Loše.

Napomena: Ako jedan procenat semena ne klija, nije moguće postići koeficijent varijacije ispod 10%. Ako pet odsto semena ne klija, nije moguće postići koeficijent varijacije ispod 20%.

Read more

Preskakanje i dupliranje

Dupliranje znači da je rastojanje između dve biljke manje od polovine prosečnog razmaka biljaka, dok preskakanje znači da je rastojanje između dve biljke više od 1,5 puta veće od prosečnog razmaka biljaka.

Prilikom ispitivanja 6 808 biljaka, univerzitet je pronašao 24 dupla i 82 preskakanja. U procentima, ovaj rezultat je 0,35 % duplih i 1,21 % preskakanja. Gledajući bliže preskakanja, univerzitet međutim izveštava da su uspeli da otkriju da seme koje je položeno u zemljište nije klijalo u osam od deset puta. To znači da univerzitet prijavljuje samo 16 pravih preskakanja.

Read more

Dubina semena

Kada su usevi nikli, inspektorski tim sa univerziteta je iskopao nasumično odabrane biljke kako bi izmerio tačnu udaljenost između semena i površine polja. Merenja sa univerziteta pokazuju da dubina semena odstupa samo za 0,5 cm od izabrane dubine semena od 6 cm. Ovo se vidi u veoma ravnomernom i snažnom kljianju na celom polju.

Read more

Image gallery - June

Maj 2017 - Obećavajuće nicanje

Iako je proleće u Mađarskoj bilo veoma suvo, polje svetskog rekorda od 502,05 ha pokazuje veoma obećavajuće nicanje.

Univerzitet Gödöllő je izvestio o pozitivnim ranim statističkim podacima i domaćinska farma je optimistična. Vaderstad će se vratiti na teren za nekoliko nedelja i dati potpun izveštaj o dosadašnjim rezultatima.

Read more

Preciznost bez kompromisa pri veoma velikoj brzini ​

Tempo sejalica koja je postavila svetski rekord je standardna 16-redna Vaderstad Tempo L 16, opremljena sa razmakom redova od 762 mm i rezervoarima za mikrogranulate. Mašina ima veliki rezervoar za đubrivo od 5000 litara i svaki rezervoar za seme sadrži 100 litara semena i 30 litara pesticida.

Razmak redova: 762 mm

Norma semena: 70 000 semena/ha

Brzina setve: 20-22km/h

Prosečna preciznost setve: 98,5 %

Read more

Lokacija

Svetski rekord u setvi kukuruza postavljen je na farmi Enyingi Agrár Zrt. odmah izvan grada Enying u zapadnoj Mađarskoj. Ukupno imanje ima oko 7000 hektara, od čega je ove godine 4000 hektara posvećeno kukuruzu.

Svetski rekord je izveden kao događaj uživo na farmi, što znači da je upravnik farme birao seme i njive. U toku 24 časa na dve odvojene njive zaasejane su dve vrste semena kukuruza, ukupne površine preko 650 hektara. Zajedno sa semenom, Tempo je postavljao i đubrivo i pesticid.

Read more

„Jedna je stvar sejati velikom brzinom, ali raditi to sa izuzetnom preciznošću je nešto sasvim drugo“

Tim za svetski rekord

Tim za svetski rekord, se sastoji od 25 članova koji predstavljaju punu širinu međunarodne Vaderstad organizacije, postavio je svetski rekord. Zastupljeni su bili inženjering, razvoj proizvoda, menadžment, prodaja, aftermarket i neke od naših 13 međunarodnih ćerkih firmih. Pored toga, setvu svetskog rekorda pratilo je 10 predstavnika sa Univerziteta Gödöllő, koji će meriti preciznost i pratiti rezultate useva.

Read more