Padidinkite derliaus potencialą žemės dirbimu po derliaus nuėmimo

Derlinga netikra sėklų guoliavietė

Geros laukų higienos pagrindas yra tinkamas jų sutvarkymas po kukurūzų, rapsų ir varpinių javų nuėmimo, kuriuo siekiama kiek įmanoma greitesnio dirvoje susikaupusių piktžolių sėklų, pabirų sudygimo ir derliaus likučių suirimo. Sumažintas sėklų kiekis dirvoje didina naujai pasėtų kultūrų konkurencingumą ir gali sumažinti išlaidas herbicidams.

Derlinga netikra sėklų guoliavietė

Daugelio pabirų ir piktžolių sėklų sudygimą skatina šviesa. Storu žemės sluoksniu užbertos sėklos gali išbūti dirvoje ramybės būklėje daug metų. Itin seklus įdirbimas užtikrina dygimą netikroje sėklų guoliavietėje, nes pagerina sėklų sąlytį su dirvožemiu ir jų sudygimą paskatina saulės šviesa. Visame plotyje suformuotą netikrą sėklų guoliavietę galima vėliau pašalinti antru važiavimu, užtikrinant puikią lauko higieną naujai kultūrai.

Rodyti daugiau

Negaiškite laiko sudygimui netikroje sėklų guoliavietėje

Remiantis moksliniais tyrimais, nuo rapsų, piktžolių ir grūdinių sėklų gylio tiesiogiai priklauso laikas, per kurį sėklos sudygsta netikroje guoliavietėje ir paviršiuje pasirodo želmenys. Sutrumpėjęs laikas laukiant kada netikroje guoliavietėje pasirodys daigai, kad juos būtų galima sunaikinti, leidžia anksčiau pasėti naują kultūrą. Be to, šis papildomas laikas suteikia puikių galimybių didinti derliaus potencialą, atliekant pridėtinę vertę kuriančius laukų darbus iki naujų pasėlių sėjos.

Rodyti daugiau
Dienų skaičius iki sudygimo priklausomai nuo sėklų gylio

Dienų skaičius iki sudygimo priklausomai nuo sėklų gylio

1. Piktžolės — dienų skaičius iki sudygimo

Rodyti daugiau

2. Rapsai — dienų skaičius iki sudygimo

Rodyti daugiau

      3. Kviečiai — dienų skaičius iki sudygimo

Rodyti daugiau

CrossCutter Disc gerina įmaišymą ir mulčiavimą

Po tarpinių pasėlių ir kukurūzų silosui auginimo, mulčiavimas ir derliaus likučių įmaišymas yra labai svarbūs augalininkystės sėkmei. Kad dirva būtų įdirbama dar intensyviau, padargą CrossCutter Disc galima derinti su pjaustančiu volu CrossCutter Knife. O su agresyviu tankinimo volu, pvz. SteelRunner, žemės dirbimo efektyvumas bus dar didesnis.

Rodyti daugiau

Visiškas tarpinių augalų sunaikinimas

Kai reikia susmulkinti augančias tarpines kultūras, itin seklus dirbimas visame darbiniame plotyje yra labai našus ir naudingas agronominiu požiūriu. Intensyviai įdirbant 0-3 cm gylyje, tarpiniai augalai laužomi ir mulčiuojami, neįmaišant augalų likučių giliai. Po vieno važiavimo tarpinių augalų stiebai būna sulaužyti ir per šiuos pažeidimus juos gali pradėti skaidyti mikroorganizmai. Jie baigia naikinti šiuos augalus ir taip sumažinama problemų rizika naujoms kultūroms.

Rodyti daugiau

Puikiai tinka po kukurūzų silosui

Laukuose po silosui augintų kukurūzų būtina įvykdyti dvi pagrindines užduotis: sunaikinti europinio kukurūzinio ugniuko buveines ir išvengti mikotoksinų, kurie gali būti pernešti naujai pasėtoms kultūroms. CrossCutter Disc nedideliais kaštais atliks abi užduotis paspartindamas irimą, lyginant su augalų likučių smulkinimu. CrossCutter Disc yra pranašesnis ir už mulčerį, nes likučius doroja ir ratų vėžėse.

Rodyti daugiau
Mažesnė erozija

Drėgmės ir dirvos struktūros išsaugojimas – kai mažiau yra daugiau

Kapodamas per visą darbinį horizontą, CrossCutter Disc visiškai nutraukia kapiliarinį vandens kilimą. Šis poveikis būsimiems pasėliams išsaugo vertingą dirvos drėgmę. Itin seklus darbinis gylis leidžia iki minimumo sumažinti išdžiovinamo dirvožemio apimtį, o didelis paviršiuje paliekamų augalų likučių kiekis padeda apsaugoti nuo saulės spindulių ir prisideda prie drėgmės taupymo.

Rodyti daugiau

Sumažinta erozija

Kai žemė įdirbama itin sekliai, supurenamas minimalus dirvožemio kiekis, kurį gali paveikti erozija. Tai labai svarbu kalvotuose laukuose bei ūkininkaujant sąlygomis, kai dažnai pasireiškia vėjo erozija. Dideli į paviršinį dirvos sluoksnį įmaišytų likučių kiekiai silpnina lietaus poveikį paviršiui, apsaugodami nuo dirvožemio išplovos ir plutos susidarymo.

Rodyti daugiau

Minimalus dirvožemio faunos sutrikdymas

Itin seklus sauso dirvos paviršiaus įdirbimas iki minimumo sumažina sunaikinamų sliekų kiekį, o vandens kilimo kapiliarais nutraukimas didina dirvos drėgnumą ir aktyvina sliekų populiaciją.

Paviršiniame sluoksnyje palikti augalų likučiai skatina sliekų aktyvumą, todėl pagreitėja irimo procesas. Sliekai dar ir patręšia dirvą, paruošdami geresnes sąlygas naujiems pasėliams.

Rodyti daugiau

Sužinokite daugiau

Rodyti daugiau