Dirvos struktūra

Dirvos struktūra apibūdina fizikinę dirvožemio konfigūraciją

Dirvožemio struktūra apibūdina fizinę dirvožemio konfigūraciją. Smiltelės smėlio dirvoje silpnai laikomos viena prie kitos ir nesuformuoja struktūrinių darinių arba agregatų, o molio dalelės molio dirvose lengvai suformuoja agregatus. Šie agregatai palengvina molingų dirvų įdirbimą ir pagerina oro ir vandens pernašą.

Dirvožemio struktūra apibrėžiama kaip erdvinis, 3-D pirminių dirvožemio dalelių išsidėstymas, t.y. kaip pirminės dalelės yra išsidėsčiusios ir susijungusios viena su kita. Dirvožemio struktūrą lemiantys veiksniai apima jos struktūrą ir organinių medžiagų kiekį. Esminis skirtumas yra tarp dirvožemių su vienarūše kristaline struktūra ir dirvožemių su agreguota struktūra.

Rodyti daugiau
Smėlio dirvožemiai yra dirvožemio, neturinčio patvarios struktūros, pavyzdys 

Smėlio dirvožemiai neturi patvarios struktūros

Smėlio dirvožemis, kaip šis (žiūr.nuotrauką) – vienarūšės kristalinės struktūros. Smiltelės yra santykinai didelės ir dažnai tik labai silpnai surištos tarpusavyje. Smėlio dirvožemiai net su didesniu koloidų kiekiu lengvai subyra, kai dirvožemis veikiamas slėgio. Smėlingą dirvožemį, kuriame nedaug molio, dažnai reikia kultivuoti giliau, kad sukurtume geresnį armenį ir geresnes sąlygas auginimui. Mažas molio kiekis smėlio dirvožemyje silpnina smėlio dirvožemių gebėjimą suformuoti vidinę struktūrą.

Rodyti daugiau
Molio dirvožemiai kaip šis laikosi dariniuose ir dažnai turi agreguotą struktūrą

Molio dirvožemiai agreguojasi

Molio dirvožemiai kaip šis (žiūr. nuotraukas) laikosi dariniuose ir dažnai turi agreguotą struktūrą. Net jei dirvoje tik 5% molio, molis labai stipriai paveikia dirvožemį ir jo savybes.

Agreguota struktūra – visos dirvožemyje vykstančių procesų eilės rezultatas, kurių derinys suformuoja agregatus. Struktūrą formuojantys procesai veikia dirvožemio struktūrą dinamiškoje sąveikoje su kultivavimu.

Rodyti daugiau
Kai molio dalelės susiriša į agregatus, dirvožemio savybės beveik visada pagerėja.

Agregatai gerina dirvožemį

Kai molio dalelės susiriša į agregatus, dirvožemio savybės beveik visada pagerėja. Svarbu tai, kad palengvėja dirvos dirbimas. Taip pat pagerėja oro judėjimas, dėl ko deguonis gali lengviau patekti prie šaknų sistemos ir nuo šaknų gali lengviau pasišalinti anglies dioksidas. Agreguota struktūra taip pat gerina dirvožemio laidumą vandeniui ir jo vandens talpą. Gera dirvožemio struktūra didina augalininkystės produktyvumą dirbamuose molžemiuose, kadangi tiekiamos visos pagrindinės augalui ir jo šaknų sistemai būtinos funkcijos. Tai spartina augimą ir didina derlingumą.

Rodyti daugiau

Žodynas:

Agreguota struktūra = Jei pirminės dalelės pagal dydį patenka į molio dalelių grupę, jos susiriša tarpusavyje ir suformuoja agregatus, kuriuos vėliau gali stabilizuoti organinės medžiagos, kalkės ir įvairios cheminių medžiagų nuosėdos.

Anglies dioksidas = Dujinis šaknų ląstelių kvėpavimo šalutinis produktas (CO2); jis kartu su vandeniu  taip pat naudojamas kaip statybinė medžiaga cukrams, kuriuos gamina augalai vykstant fotosintezei.

Koloidai = Koloidai - smulkiausios dirvožemio dalelės, kurių vidutinis skersmuo mažesnis nei 0,0002 mm. Koloiduose yra tam tikras kiekis organinės medžiagos ir smulkaus molio.

Deguonis = Elementas kurio yra ore deguonies O2 dujų pavidalu ir jo koncentracija ore 21 proc.; jis gyvybiškai svarbus augalų ir jų šaknų ląstelių kvėpavimui.

Vienarūšė kristalinė struktūra = Vienarūšės kristalinės struktūros dirvožemyje, pirminės dalelės surištos labai silpnai arba ne visos iš jų sudaro bent kokius agregatus.

Granuliometrinė sudėtis = Dirvožemio granuliometrinė sudėtis reiškia skirtingo vidutinio skersmens mineralinių dalelių proporcijas, t.y. visų pirma, santykiniai smėlio, dulkių ir molio kiekiai, pagal "Dalelių dydžio pasiskirstymas", skyriuje Dirvožemių statybiniai blokai

Rodyti daugiau