Suprojektuotos, išbandytos ir pagamintos Väderstad

Dylančios dalys yra esminiai Jūsų mašinos komponentai. Jų kokybė ir konstrukcija ženkliai nulemia mašinos darbą laukuose. Jos turi būti tobulos agronominiu požiūriu, patvarios ir puikiai tikti Väderstad mašinoms. Štai kodėl mes patys gaminame beveik visas Originalias dalis.

Suprojektuotos optimaliam derliui

Mūsų inžinieriai nuolat tobulina gaminamas dylančias dalis ir kuria inovacijas tam, kad jūsų derliai būtų didesni ir kad sumažintų išlaidas hektarui. Per savo veiklos metus Väderstad išrado daugybę dylančių dalių, lėmusių perversmą ūkininkavime, ne tik Marathon kaltelius ir CrossCutter Disc. Be to, laikui bėgant buvo tobulinami ir standartiniai kalteliai, siekiant dar didesnio ilgaamžiškumo ir tolygesnių rezultatų visame lauke. Väderstad duoda impulsą pramonei, kai kalbama apie konstrukcijas ir inovacijas.

Rodyti daugiau

Išbandytos visomis sąlygomis

Prieš pradėdami tiekti į rinką dylančias dalis, jos daugybę kartų išbandome laboratorijoje, laukuose ir sunkiausiomis akmenuočiausiomis sąlygomis. Išbandomas, pvz., jų patvarumas per tam tikrą laiką ir atsparumas po stiprių smūgių į didelius akmenis. Kadangi patys gaminame beveik visas dalis, galime išbandyti ir atsitiktinius bandinius gamybos metu, siekiant užtikrinti nuosekliai aukštą kokybę gamybos linijoje.

Rodyti daugiau

Aukštųjų technologijų gamyba ir karštas štampavimas

Daugumą Väderstad originalių dalių pagamina nuosava dukterinė įmonė Väderstad Components. Gamybos procesas prasideda viename iš mūsų lazerinio pjaustymo cechų ir tęsiamas karštai štampuojant, kur plienui suteikiama ir forma, ir reikiamas kietumas tuo pačiu metu. Karšto štampavimo esmė – sudaryti plienui tinkamą pusiausvyrą tarp laiko ir temperatūros. Nereikia daug aiškinti, kad mūsų inžinieriai šioje srityje pirmauja pasaulyje.

Rodyti daugiau

Didelį potencialą siūlanti laboratorija

Laboratorija aprūpinta įranga įvairiems bandymams, kurie būtini siekiant optimalių mechaninių savybių. Šios veiklos tikslas yra trejopas: plėtra, tyrimai ir gamybos kontrolė. Vystant plėtrą daugiausia dėmesio skiriama medžiagoms arba medžiagų apdirbimo procesams, kurie gerina našumą, patikimumą ir (arba) ekonominį efektyvumą. Väderstad su aukštojo mokslo institucijomis sieja ilgametė partnerystė, pvz. su Linčiopingo universitetu ir KTH Karališkuoju technologijos institutu. Laboratorija sustiprina šios partnerystės potencialą, nes daugiau eksperimentinio darbo galima atlikti vietoje, šalia gamybos procesų.

Rodyti daugiau