Privatumo politika

Bendrovė „Väderstad“ rūpinasi savo klientų, tiekėjų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių privatumu ir saugumu, taip pat nuolat siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugos lygį. Asmens duomenimis gali keistis „Väderstad“ grupės bendrovės, kad galėtų palaikyti ryšį ir vykdyti verslą.

Be mūsų Privatumo politikos, nacionaliniais įstatymais ir nuostatomis šalyse, kuriose „Väderstad“ vykdo savo veiklą, gali būti reikalaujama, kad asmens duomenys būtų tvarkomi kitaip, nei čia nustatyta. Tokiais atvejais dukterinės bendrovės ir kiti subjektai turėtų veikti pagal jų veiklai taikomas nuostatas. „Väderstad“ veiklos vykdymo vietoje visada turi būti laikomasi toje šalyje privalomų įstatymų ir nuostatų. Jei tarp tokių privalomų vykdyti įstatymų bei nuostatų ir šio dokumento kiltų prieštaravimų arba neatitikimų, pirmenybė teikiama tokiems įstatymams ir nuostatoms. Pagal šią politiką asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta.

Privatumo politika – „Väderstad AB“

Šioje privatumo politikoje aprašyta, kaip „Väderstad AB“ tvarko savo klientų, tiekėjų, darbuotojų ar kitų suinteresuotųjų šalių asmens duomenis. Daugiau galite perskaityti čia.

„Väderstad“ grupės asmens duomenų tvarkymo politika

Šiuo dokumentu pabrėžiama saugaus asmens duomenų tvarkymo svarba „Väderstad“ grupės bendrovėse. Daugiau galite perskaityti čia.