Tempo – kulkosvaidis kukurūzų laukuose

Tiksli sėjamoji Tempo

Tempo apsėja laukus dvigubai greičiau ir didesniu tikslumu. Pasauliniu mastu vis didesni plotai apsėjami eilėmis su tiksliosiomis sėjamosiomis, lyginant su sėjamosiomis be tikslaus atstumo tarp sėklų eilėse. Šis faktas labai stipriai motyvavo Tempo atsiradimą 2-ojo dešimtmečio pradžioje.

15 pasiruošimo metų

Tačiau visa istorija prasidėjo daugiau nei prieš 20 metų, 1996 m. Buvau pakeliui į Argentiną ir mačiau didžiulius kukurūzų ir sojų laukus, sėjamus su 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečio tiksliosiomis sėjamosiomis. Jos sėjo neįtikėtinai lėtai. Tuomet ir atsivėrė akys – mes galime sukurti daug geresnį sprendimą. Grįžęs namo į Švediją dar kartą bandžiau įtikinti savo aplinką, kad mūsų mažoji švediškoji Väderstad bendrovė turėtų sukurti daug galingesnę ir tikslesnę sėjamąją nei tos, kurios egzistuoja rinkoje.

Sėjo kukurūzus JAV

Tokiai vizijai įgyvendinti reikalingas pasitikėjimas savimi, mąstymas iš ilgalaikės perspektyvos, finansiniai ištekliai ir drąsa rizikuoti. Tempo iki šiol yra didžiausias vystymo projektas Väderstad istorijoje. Užduotis buvo patikėta Gert Gilstring, vienam iš profesionaliausių ir labiausiai patyrusių Väderstad produktų vystymo inžinierių. Jis nuvyko į JAV kukurūzų laukus, dirbo traktorininku ir apklausinėjo kukurūzų augintojus. Be to, jis išstudijavo visus patentus ir sumanias esamų tiksliosios sėjos sėjamųjų konstrukcijas, kad suprastų problemas ir po to rastų galimus sprendimus.

Gudrus sprendimas


Rezultatai gavosi tokie, kad Gert Gilstring pritaikė dozavimą kiekvienoje sėjimo sekcijoje kaip vibracijos ir šlaitų problemų sprendimą. Sėklų dozatoriuje panaudotas suspaustas oras, o sėklos tiesiog iššaunamos į dirvą. Genialus sprendimas. Paprastai lyginu ją su kulkosvaidžiu, kuris iššauna 10 šūvių per sekundę, o Tempo įsėja 25-30 sėklų per sekundę tiesiai gilyn į žemę važiuodama dideliu greičiu. Jau dirvoje sėklas pagauna stabdymo ratukas. Sėklos tvirtai įspaudžiamos vagoje tiksliu atstumu viena nuo kitos ir į tikslų gylį. Su šia technologija Tempo užkariauja žemes visame pasaulyje, ūkininkai dabar jau gali užsėti  laukus tiksliąja sėja su didesniu tikslumu ir greičiu.