Inovacijų startas — Väderstad dvigubina našumą jūsų laukuose

Crister Stark laukuose

Väderstad 5 kartus pristatė rinkai mašinas, kurios padvigubino našumą ir kartu pagerino darbo rezultatus. HV volas, NZ kultivatorius, Rapid sėjamoji, Carrier lėkštinis skutiklis ir Tempo tikslioji sėjamoji yra 5 technologiniai šuoliai, pakeitę žemės ūkio taisykles laukuose ir padidinę naudą klientams.

Väderstad sukako 55 metai, o aš pats šioje bendrovėje esu jau nuo 17 metų. Tai reiškia, kad buvau kartu ir prisidėjau prie žemės ūkio technikos vystymo daug dešimtmečių. Tie metai suteikia įžvalgų ir perspektyvų.

Technologiniai šuoliai virstantys pokyčiais

Kartais technologijų raida vyksta mažais, šliaužiančiais ir vos pastebimais žingsneliais. Kartais įvyksta staigūs šuoliai, kurie viską pakeičia tik per naktį. Väderstad šalia daugybės mažų patobulinimų įgyvendino būtent tokius 5 akivaizdžius technologinius šuolius, pristatydama rinkai HV volą, NZ kultivatorių, Rapid, Carrier ir Tempo. Ši technika padvigubino našumą žemės ūkyje supaprastindama darbą, padvigubindama važiavimo greitį ar vienu važiavimu atlikdama kelias funkcijas. Šis dukart didesnis našumas sąlygojo ir geresnius galutinius rezultatus, nei pavykdavo pasiekti anksčiau. Taigi, tai yra naudinga tiek ūkininkams, tiek mums, Väderstad.

Kuria naujas žaidimo taisykles

Väderstad šitaip pakėlė technikos lygį ir sukūrė naują standartą. Sėja su Rapid greitai tapo tuo matu, pagal kurį vertinama kita sėjos technika. Tokios mašinos paprastai vadinamos „game changer“ anglų kalba. Jos pakeitė žaidimo taisykles ir sumaišė kortas, kai buvo pristatytos rinkai. Jos vienu ypu galėjo atlikti darbus, kurių anksčiau nepavykdavo padaryti. Arba staiga jos tapo pajėgios atlikti tą patį darbą dvigubai greičiau. Šitaip kuriamos ir vystomos inovacijos.

Dėmesys inovacijoms

Mūsų, dirbančiųjų Väderstad, variklis yra kurti naujus ir geresnius sprendimus. Be to, mes norime būti pirmieji. Tam reikalingas uolus plėtros darbas, tačiau nemažiau svarbu, kad visa Väderstad kompanija yra orientuota į inovacijas. Diegdami naujoves aprūpiname žemės ūkį rytdienos sprendimais greitų pokyčių laikmečiu. Ypatingą svarbą teikiame naujoms idėjomis, plėtros darbui, testams ir bandymams. Kartais nauji projektai pasiekia akligatvį. Tuomet atsukame juostą ir vėl imamės darbo. Net bloga patirtis yra gera patirtis tiems, kurie nori išmokti ko nors ir prisidėti modernesniais ir geresniais sprendimais žemės ūkyje.

Problemos virsta sprendimais

Daug protingų minčių ir idėjų pasisemiame iš ūkininkų skirtingose mūsų rinkose. Ir už tai esame dėkingi. Visada siekiame išlaikyti šį bendradarbiavimą. Jums įvardijus problemą, prasideda procesas link techninio sprendimo.Kartais pavyksta išspręsti greitai, kartais užtrunka ilgiau. Tiksliajai sėjamajai Tempo startas užsitęsė 15 metų, tačiau ji tikrai labai sėkminga. Mes didžiuojamės savo visų laikų didžiausio inovacinio projekto rezultatu. Tempo, kaip ir Rapid, Carrier bei visos kitos mūsų mašinos, kuria naudą klientams, o tai ir yra svarbiausia kompanijai Väderstad!