Väderstad SeedEye fookuses on täpsus ja korralik külvitulemus

Väderstad Rapid 800S põllul

Unikaalsed Väderstad SeedEye sensorid annavad täpse ülevaate külvist põllu igal ruutmeetril. Juurdepääs väga täpsele infole aitab põllumehel teha teadlikumaid otsuseid tõhusama töö tegemiseks ning suurema saagi saamiseks.

Kasutades Väderstad SeedEye`d, saab põllumees seadistada külvnormi seemnete arvuga ruutmeetri kohta. Põllul registreerivad sensorid täpselt igat seemenditoru läbivate seemnete arvu. Kombineerides seda infot masina töökiirust mõõtva pinnaradari andmetega, kohandatakse väljakülv automaatselt vastavaks eelseadistatud külvisenomile.