Väderstad SeedEye fookuses on täpsus ja korralik külvitulemus

Väderstad Rapid 800S põllul

Unikaalsed Väderstad SeedEye sensorid annavad täpse ülevaate külvist põllu igal ruutmeetril. Juurdepääs väga täpsele infole aitab põllumehel teha teadlikumaid otsuseid tõhusama töö tegemiseks ning suurema saagi saamiseks.

Kasutades Väderstad SeedEye`d, saab põllumees seadistada külvnormi seemnete arvuga ruutmeetri kohta. Põllul registreerivad sensorid täpselt igat seemenditoru läbivate seemnete arvu. Kombineerides seda infot masina töökiirust mõõtva pinnaradari andmetega, kohandatakse väljakülv automaatselt vastavaks eelseadistatud külvisenomile.

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.