Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Marathon Edge: Töötab rohkem. Kestab kauem.

Marathon Edge sarja Marathon piiotsi iseloomustab õhem põhiosa. See parandab pinnakontuuri järgimise võimet, mis aitab hoida töösügavust raskemates tingimustes. Seetõttu on need vibreerivatele piidele, nagu on Väderstad Swif`ilt, esimeseks valikuks. Võrreldes standardse piiotsaga on Marathon Edge piiotsal umbes 4 korda pikem kasutusaeg.

Marathon Edge 50/80 mm on teravam piiots kui 80 mm ja suudab seetõttu töötada sügavamal, säilitades sama tõmbejõu vajaduse. See siseneb rasketes tingimustes paremini pinnasesse. Raskematel muldadel vähendab kitsama otsaga piiots võrreldes 80 mm piiotsaga tekkivate mullakamakate hulka.

Põhjused, miks valida  Marathon Edge piiots
  1. Töötab sügavamal, säilitades tõmbejõu
  2. Siseneb karmimates tingimustes paremini mulda
  3. Õhemad piiotsad tungivad paremini läbi raskete Muldade, vähendades mullakamakate teket
  4. Sobib ideaalselt MixIn piilaiendile
  5. Lame piiots optimaalseks mulla läbivooluks
  6. Õhuke, kerge teravik, siseneb pinnasesse kergemini ja maksimeerib piide vibratsiooni, tekitab rohkem kobedat mulda ning on parema sorteerimisvõimega
  7. Terav kuju tagab sissetungimise Karmides tingimustes
  8. Volditud kõvametall kaitseb kivide eest
Loe lähemalt
Marathon Edge piiots : Töötab rohkem, kestab kauem.
Marathon Edge piiots: väike kaal annab maksimaalne eelised

Väike kaal annab maksimaalsed eelised

Vedrupii teeb optimaalset tööd, kui see vibreerib kindla sagedusega, Swifti piill on see umbes 100 vibratsiooni sekundis. See aitab vähendada veojõutarvet, piiotste kulumist ja murendab paremini pinnast. Liiga raskel piiotsal oleks rasketes oludes keeruline seadistatud töösügavusele tagasi liikumisega ja see vähendaks väikest vibratsiooni, mistõttu oleks peenekoelist mulda vähem. 

Loe lähemalt

Alati samasugune täpsus

Kultivaatoril on esireas ja eriti rattajälgede piiotste kulumine suurem, mis põhjustab ebaühtlase töötulemuse. Marathon Edge hoiab töösügavust kogu selle kasutusaja jooksul, tagades väga korraliku mullaharimistulemuse. Lisaeeliseks on piiotste vahetamiselt kokku hoitud tööaeg.

Loe lähemalt
80 mm  piiotsa töösügavus ja kulumine ajas.

Standartne 80 mm piiots

Kulumine muudab töösügavust.

Loe lähemalt
Marathon Edge piiotsa töösügavus ja kulumine ajas.

Marathon 80 mm Edge piiots

Töösügavus on kasutusaja jooksul ühtlane olenemata kulumisest.

Loe lähemalt

Marathon piiotsad

Väderstadi kõvasulammetallist piiotsad muutsid varuosade turgu, kuna nende turuletulekuga pikenes võimalik piiotste tööiga kuni 10 korda võrreldes tavaliste piiotstega. Marathon piiotsad hoiavad täpset töösügavust kogu nende kasutusaja jooksul. Need tagavad korraliku töötulemuse aastast aastasse, vähendavad teie aega töökojas ja võimaldavad teil töötada ajal, mil ilmastikutingimused põllul on selleks optimaalseimad.

Loe lähemalt

Piiotste ja ketaste valik

Väderstad pakub piiotsi ja kettaid kõikidesse tingimustesse, igale vajadusele vastavalt. Töötulemuse optimeerimiseks on tähtis kasutada õiget kuluvosa. Väderstadi piiotste ja ketaste valiku abimees aitab teie masinale ja teie tingimustesse õige kuluvosa leida.

Loe lähemalt

Marathon Edge on paigaldatav järgmistele mudelitele