Väderstad jätkab investeerimist varuosade tootmisse

Väderstad Components

Väderstadi kontserni kuuluv Väderstad Components toodab kõiki Väderstadi põllutöömasinate kuluv- ja originaalvaruosasid. Viimastel aastatel on see osa tootmisest olnud suurte investeeringute keskmes, muuhulgas on investeeritud uude tootmisliini. Kuna nõudlus originaalvaruosade järele on suurunenud, laiendatakse varuosatehast nüüd veel 2000 m² võrra.

Väderstad Components toodab kõiki Väderstadi põllutöömasinate kuluv- ja originaalvaruosasid. Tootmisprotsess on automatiseeritud, kasutatakse kõrgtehnoloogilisi masinaid ja kõrgelt arenenud robootikat. Praegu töötab ettevõttes enam kui viiskümmend töötajat ja nüüd tehakse veel üks suurem tulevikuinvesteering, mille eesmärk on suurendada tootlikkust, ohutust ja kvaliteeti.

“Me ehitame täiendavad 2,000 m2 tehaseüksuste kokkuviimiseks ja ettenähtud laienduste arendamiseks. See investeering on nii meie endi kui ettevõtte kui ka klientide jaoks väga positiivne. Laiendus loob meile veelgi paremad tingimused vastupidavate kuluvosade tootmise suurendamiseks, samal ajal töötab tehase tootmisliin sujuvamalt ja töökeskkond on parem, “rääkis Väderstad Componentsi tegevdirektor Dan Somlin.

Ametlik avamine toimub kevadel 2021
Laiendusprojekt saab alguse 2020. aasta sügisel ja uus üksus peaks eeldatavasti olema avamiseks valmis 2021. aasta kevadel. Pikas perspektiivis kaalutakse ka uute töötajate värbamist.
“Koos juba olemasoleva uue tootmisliiniga loob see põnevaid arengu- ja kasvuvõimalusi, mis tähendab ka suuremat vajadust oskuste ja tööjõu värbamise järele,” ütles Dan.


Täiendava informatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust:

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.