Rexius - abiline võitluses põld-rebasesaba ja tigudega

Väderstad Rexius 1230

Varustades  Väderstad Rexius 10,2 m ja 12,3 m peenseemnekülvikuga BioDrill BDA 360, saab põllurullist võtmeabiline võitluses tigude ja põld-rebasesaba vastu. Lihtsa seadistuse abil on teil põllu rullimise ajal võimalik külvata ka raps, heinaseemned ja vahekultuurid.

BioDrill BDA 360 peenseemnekülvikut, millel elektriline radar-kontroll annustisüsteem, saab paigaldada rullidele Rexius 1020 ja Rexius 1230. Põllurullidele saab paigaldada ka uue jaotusplaadi, mis tänu oma ehitusele tagab täpse ja ühtlase seemnete laialijaotamise kogu masina töölaiuse ulatuses.

Et pakkude mitmekülgsust, saab jaotusplaati kergesti kahte erinevasse asendisse seadistada.

Vaata rohkem

Spreader ramp on BioDrill

Jaotusplaadi ehitus tagab täpse ja ühtlase seemnete laialijaotamise kogu masina töölaiuse ulatuses.

Vaata rohkem

– Esimene võimalus on paigaldada jaotusplaat tihendusrulli taha. See annab võimaluse laotada põllule koos rullimisega tigude või põld-rebasesaba vastu mõeldud graanuleid. Nii teod kui põld-rebasesaba on kasvav probleem ning ühendades ühel töökäigul kaks operatsiooni, säästate aega, kütust ja raha - seda kõike pingelisel sügisperioodil, selgitab Bernt Mårtensson, Väderstadi kontseptsioonilooja.

Vaata rohkem

Alates oktoobrist 2016 saab Rexius 1230 varustada raske tihendusrulliga Cambridge HeavyDuty, mis tõstab masina võimsust, tagab seemnete korraliku kontakti mullaga ja loob optimaalsed tingimused tärkamiseks, surudes ühtaegu ka kivid maapinda.

Cambridge HeavyDuty tihendusrull suurendab masina kaalu 7380 kg-ni, rulli läbimõõt on 57 cm.

Vaata rohkem

Cambridge HeavyDuty packer

57 cm-se läbimõõduga Cambridge HeavyDuty pakker, suurendab Rexiuse kaalu 1230-lt 7380-le kg-le.

Vaata rohkem

– Kui võitlete tigude ja põld-rebasesabaga, on väga oluline, et vastavate graanulite ühtlane laotamine kogu masina töölaiuse ulatuses toimuks korralikult tihendatud ja tasandatud põllupinnale, räägib Bernt Mårtensson.

Vaata rohkem

Väikeste seemnete külv

– Teine võimalus on paigaldada jaotusplaat tihendusrulli ette. See sobib hästi väikeseseemneliste kultuuride nagu rapsi ja vahekultuuride külvi korral. Kui põllurullile on paigaldatud BioDrill BDA 360 seemnekülvik, tagab tihendusrull korraliku külvijärgse tihendamise, ütleb Bernt Mårtensson.

Rexius 1020, mille töölaius 10.2 meetrit, ning Rexius 1230, mille töölaiuseks 12.3 meetrit, saab alates augustist varustada BioDrill BDA 360 peenseemnekülvikuga.

Vaata rohkem

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.