Rapid võitis Soome pikaajalise külvivõistluse

Väderstad Rapid

Rapid võitis Soomes 10 aastat kestnud otsekülvi võistluse, kus 8 erinevat külvikut külvasid kogu kümnendi jooksul ühele ja samale põllulapile. Rapid võttis 10 aasta jooksul kokku 5 kuld- ja 3 hõbemedalit, saavutades parima saagiga tulemuse. See tähendab 70 eur/ha lisatulu põllumehele, kes valib külvipartneriks Rapidi.

Soome masinaajakiri Koneviesti testis 10 aasta jooksul (2006-2015) mitmeid erinevaid seemnekülvikuid, tehes otsekülvi suurtel põllulappidel põllumajandustootjast partneri juures. Tulemused näitavad selgelt, milline seemnekülvik annab dekaadi jooksul kõige stabiilsemaid tulemusi ja kõrgeimat netosissetulekut saagis.

Medal 8-l aastal 10-st

10 aasta jooksul, mil kasvatati vaheldumisi tali- kui suviteravilju, hernest, põlduba ja suvirapsi, andis Rapid väljapaistvaid tulemusi. Dekaadi jooksul toodi koju 8 medalit - 5 kuld- ning 3 hõbemedalit. Ülejäänud kahel aastal sai Rapid 4-nda koha. Külviku hea töötulemus püsis stabiilsena kõikidel aastatel ilma tagasilöökideta mistahes kontrollkategoorias. Selle otsekülvikatsega Soomes tõestati, et Rapid pakub taimekasvatuses suuremaid võimalusi.

Vaata rohkem

Suurim tulu 10 aasta jooksul

10-aastase perioodi jooksul (2006-2015) toodeti Rapidi katselapil ainsana saaki rohkem kui 5000 kg/ha. See tähendab üle 400 kg/ha enam võrreldes viie masina keskmise saagitulemusega samal perioodil. Rahasse arvutatuna teeb see lisasaagina 70 eur/ha lisaks, eeldusel, et tonni hind on 160 eur/t. Vaadeldes tulemusi mitmete aastate ja paljude hetktarite lõikes tuleb tõdeda, et Rapidi kasutamisel kevad- ja sügiskülvil lisab see taimekasvatajate rahakotti olulise lisasissetuleku.

Vaata rohkem

Täiendus CV-sse

Peale 10 toimumisaastat on otsekülvikatse lõppenud, kuid tulevikus viiakse samadel katselappidel läbi katsed erinevate mullaharimissüsteemidega. 10 aastase katse tulemusena võime igal juhul kinnitada üht - otsekülv on nüüdsest Rapidi CV-sse lisatud!

Vaata rohkem

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.