ISOBUS

ISOBUS

Virtuaalne terminal

Traktori ISOBUS terminal toimib Vädrstadi masinate virtuaalse terminalina. Nii saab sellega teostada paljusid tavapäraseid tööoperatsioone, nt masina seadistamine, vigade otsimine ja põlluservade automaatne töötlemine.

ISOBUS terminal on gateway ning Väderstadi masinaga ühenduses kaabli abil.

Vaata rohkem

Kombineeritud masina juhtimine

ISOBUS terminali saab kasutada paralleelselt Väderstadi E-Control lahendusega. Näiteks võib ISOBUS terminal kontrollida külviku tööd, E-Control aga kuvada reaalajas inot külvitöö kohta.

ISOBUS terminal ühendatakse gateway ning Väderstadi masinaga kaabli abil, E-Control on ühenduses wifi võrgu abil.

Vaata rohkem
Seadista külvisenormi põllu tingimustele vastavaks

Seadista külvisenormi põllu tingimustele vastavaks

Varieeruva külvisenormiga saab seemnete ja väetise väljakülvi kogust optimaalselt juhtida. Väljakülvi juhitakse automaatselt põllukaardi baasil.

See loob eelduse varieeruvates põllu tingimustes maksimaalset saaki saata.

Vaata rohkem

Minimaalselt ülekatteid

Et vältida ülekatteid, lülitab GPS põlluotstel pöörates ja künklikel põldudel töötades külvikute üksuseid automaatselt sisse ja välja.

Süsteem suudab ülekatete vähendamisega vajamineva seemne ning väetise koguseid kuni 10% vähendada.

Vaata rohkem

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.