Pole vláčené bránami NZ Aggressive

Prstové brány

Prstové brány Väderstad NZ Mounted a NZ Aggressive dokážou zefektivnit přípravu seťového lůžka tím, že usnadní vláčení a zvýší přesnost práce.

NZ Mounted 500 na poli

NZ Mounted

Velmi přesná příprava seťového lůžka

NZ Mounted jsou nesené prstové brány dostupné s pracovním záběrem 5 nebo 6 metrů. Díky svému unikátnímu závěsu se mohou pohybovat nezávisle na traktoru a proto mohou perfektně kopírovat terén podobně jako tažený stroj.

NZ Mounted 500-600
NZ Aggressive 700 na poli

NZ Aggressive

Souběžné operace při přípravě seťového lůžka

NZ Aggressive 500-1000 jsou prstové brány pro přípravu seťového lůžka dostupné s pracovním záběrem od 5 do 10 metrů. Mají urovnávací smyk CrossBoard následovaný prsty s roztečí 7,5 cm rozloženými v 5 nebo 6 řadách. Vysoce intenzivní obdělávání půdy umožňuje omezit počet přejezdů a zachovat půdní vlhkost.

NZ Aggressive 500-1000