Kuželovité disky – lepší zpracování

Kuželovitý tvar disků vytváří jemnou zeminu a rovnoměrně míchá rostlinné zbytky. Tento tvar také zaručuje zachování stejného pracovního úhlu bez ohledu na opotřebení a pracovní hloubku. Výhodou je vynikající příprava seťového lůžka a rychlý rozklad rostlinných zbytků.

Drolení a míchání

Kuželovitý tvar disků umožňuje získat velmi jemnou zeminu, což je důležité pro dobrý kontakt semen s půdou. Tvar disků zajišťuje intenzivní míchání a brání ukládání suché půdy do secího horizontu. Intenzivním mícháním rostlinných zbytků a zeminy se zvyšuje rychlost rozkladu.

Zjistit více

Žádné zhutňování

Ostrý pracovní úhel kuželovitého disku minimalizuje jeho styčnou plochu s půdou. Vzniká tak otevřené a nezhutněné kultivační podloží. Výsledkem je vynikající prostředí pro vývoj kořenového systému se zachovaným transportem vláhy.

Zjistit více

Zatlačuje kameny

Kuželovitý tvar disků zabraňuje vynášení kamenů na povrch pole. Kameny jsou naopak zatlačovány dolů, což minimalizuje překážky při následných činnostech na poli.

Zjistit více