Väderstad Carrier XL 525 na poli

Carrier XL 425-725

Všestranný diskový podmítač

Carrier XL 425-725 je tažený diskový podmítač dostupný s pracovními záběry od 4,25 do 7,25 metru. Může být vybaven disky o průměru 510 nebo 610 mm s nastavitelným úhlem. Díky velikosti disků je Carrier XL 425-725 vhodný pro hlubší zpracování půdy, zapravení velkých množství zbytků plodin nebo rozorání pastvin. K dispozici je široký sortiment předního nářadí pro zvýšení všestrannosti stroje.

Click to active 360 product spinner
Součást koncepce Carrier

Carrier je diskový podmítač používaný pro rychlé základní zpracování půdy a přípravu seťového lůžka. Široká škála předního nářadí, disků a pěchů umožňuje stroji Carrier zvládat rozmanité úkoly moderního zemědělství - od velmi mělkého zpracování půdy po hlubší zapravení. Všestrannost stroje umožňuje snížit počet přejezdů po poli i provozní náklady na hektar a zajišťuje nejlepší možný start pro budoucí úrodu.

Zjistěte více o koncepci Carrier

Hlavní přednosti

Disky Väderstad umožňující dosáhnout větší pracovní hloubky

Disky umožňující dosáhnout větší pracovní hloubky

Carrier XL může být vybaven disky TrueCut o průměru 510 nebo 610 mm. 510mm disky mají kolem sebe větší prostor, což umožňuje vyšší průchodnost. Oproti tomu 610mm disky umožňují dosáhnout větší pracovní hloubky, což je výhoda při zapravování velkých množství zbytků plodin, například na strništi po sklizni kukuřice.

Zjistit více

Intenzivní zpracování půdy v malé hloubce

Disk CrossCutter má vynikající výsledky při zpracování obilného strniště a krycích plodin a vede si velmi dobře také na zoraném poli. Díky svému tvaru a vysoce kvalitní švédské oceli provádí disk CrossCutter kompletní kultivaci a intenzivní míchání v malé pracovní hloubce. Umožňuje tak vytvořit na celém poli rozlehlé mělké falešné seťové lůžko pro regulaci plevelů.

Zjistit více
Väderstad MultiSet nabízí všestrannost

MultiSet nabízí všestrannost

Nastavitelné náboje disků MultiSet umožňují nastavit úhel natočení disků do jedné ze tří poloh mezi 11 a 17 stupni. To umožňuje nastavit agresivitu disků tak, aby odpovídala různým pracovním hloubkám.

Při mělkém zpracování lze dosáhnout perfektního řezu a při větší pracovní hloubce je možné zajistit dobré pronikání do materiálu.

Zjistit více
Carrier na poli - pohled shora

Snadné nastavení

Maximální pracovní hloubka se nastavuje na stroji, zatímco nastavení provozní hloubky se provádí hydraulicky z kabiny. Pro zajištění optimálního prořezání a rovnoměrného zpracování lze přední řadu kotoučů nastavit bočně pomocí stavěcích šroubů.

Zjistit více

Podepření pěchem nebo koly

Konstrukce diskového podmítače Carrier XL 425-725 umožňuje spustit přepravní kola na poli dolů, aby se dalo se strojem dobře manévrovat.

Na souvratích se stroj může otáčet na pěchu nebo na kolech. Kola je možné spustit na vlhkých místech nebo tam, kde je požadována mělčí kultivace. Po zvednutím rámu je snadné vrátit se do rohů, což umožňuje zpracování celé plochy pole.

Zjistit více

Nastavitelný přítlak křídel na širším modelu

Aby bylo možné přizpůsobit provádění kultivace podmínkám na poli, je Carrier XL 625-725 vybaven hydraulicky nastavitelným přítlakem křídel.

Tím je zajištěno, že stroj provádí kultivaci stejně v celém pracovním záběru.

Zjistit více
Brány na slámu Väderstad napravují špatné rozmetení slámy

Brány na slámu napravují špatné rozmetení slámy

Velké sklízecí mlátičky často špatně rozmetávají slámu, což vede k nerovnoměrnému vzcházení následné plodiny. Když je Carrier vybaven bránami na slámu, dokáže slámu nejen řezat, ale během téhož přejezdu ji také rozprostírá. Dobré rozprostření slámy je důležité, aby měla následná plodina stejné podmínky na celém poli.

Zjistit více

CrossCutter Knife zvyšuje všestrannost využití

Když je stroj Carrier XL 425-725 vybaven intenzivním nožovým válcem CrossCutter Knife, mohou být zbytky plodin řezány ve dvou směrech.

Plevele a drobnosemenné plodiny, například řepka olejná, mají lepší podmínky pro klíčení. Přínosem nasazení po sklizni obilí nebo slunečnic je intenzivnější rozdrcení stébel zajišťující jejich rychlejší rozložení. Hodí se také pro ekonomické drcení a zapravení krycích plodin.

Zjistit více
Väderstad CrossBoard Heavy pro perfektní urovnávání půdy

CrossBoard Heavy pro perfektní urovnávání půdy

CrossBoard Heavy slouží pro drcení hrud a urovnávání půdy. Schopnost urovnávání je zvýšena pomocí dvojčinné stabilizační tyče.

Smyk CrossBoard je vybaven hlavním a pomocným hydraulickým válcem, které udržují polohu jednotlivých sekcí smyku a zajišťují tak dobře urovnaný povrch.

Zjistit více

Snadná přeprava

Při přepravě stroje Carrier XL 425-725 mezi poli se jeho křídla složí na přepravní šířku 3 m.

Přepravní kola jsou vybavena hydraulickým odpružením, což zajišťuje bezpečnou a klidnou jízdu a také ochranu před poškozením hlavního rámu stroje.

Zjistit více

Omezte počet přejezdů díky stroji BioDrill

Když je Carrier XL 425-725 vybaven malým přídavným secím strojem BioDrill, je možné během jednoho přejezdu zároveň se zpracováním půdy sít drobnosemenné rostliny, například řepku olejnou nebo krycí plodiny.

Integrovaná jednotka pozemního radaru umožňuje přesné měření rychlosti a vysoký výkon ventilátoru zaručuje rovnoměrnou distribuci semen všech velikostí.

BioDrill zajišťuje přesné setí a zároveň snižuje počet potřebných přejezdů po poli.

Zjistit více

Koncepce produktu

Zóna 1 - Přední nářadí

Doplňkové přední nářadí nabízí všestranné řešení pro pokrytí požadavků na různé zemědělské práce, ať už potřebujete vytvořit mělké falešné seťové lůžko pro regulaci plevelů, urovnat hrubou brázdu nebo zapravit krycí plodinu.

Brány na slámu

CrossCutter Knife

CrossBoard Heavy

Zóna 2 - Intenzivní řezání a míchání

Dvě řady disků z kvalitní tvrzené švédské oceli V-55 agresivně řežou a míchají posklizňové zbytky do pracovní hloubky až 16 cm. Kuželovitý tvar disků zajišťuje dlouhou provozní životnost a dobré rozdrolení půdy.

CrossCutter Disc

CrossCutter Disc Aggressive

Disk TrueCut 510 mm

Disk TrueCut 610 mm

Zóna 3 - Opětovné utužení půdy

Carrier může být vybaven vhodnými pěchy pro širokou škálu pracovních podmínek na poli. Pryžové odpružení pěchu tlumí nárazy a prodlužuje životnost rámu i pěchu.

Double SoilRunner

Single SteelRunner

Double SteelRunner

Technické údaje

Carrier XL 425 525 625 725
Účinný pracovní záběr (m) 4,1 5,1 6,1 7,1
Šířka pěchu (m) 4,25 5,25 6,25 7,25
Přepravní šířka (m) 2,95 2,95 2,95 2,95
Přepravní výška (m) 3,06 3,58 4,0 4,0
Hmotnost s pěchem Single SteelRunner (kg) 6200 7200 8200 9000
Hmotnost s pěchem Double SteelRunner (kg) 6300 7400 8300 9200
Hmotnost s pěchem Double SoilRunner (kg) 5700 6600 7400 8100
Počet disků 32+1+2 40+1+2 48+1+2 56+1+2
Průměr disků (mm) 510/610 510/610 510/610 510
Rozteč disků (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5
Úhel disků 11-17 11-17 11-17 11-17
Brzdy H/P H/P H/P  H/P
Doporučená pracovní rychlost (km/h) 10-15 10-15 10-15 10-15
Rozměr kol (přepravní kola) - standardní 400/60-15,5 400/60-15,5 520/50-17 560/45-22,5
Rozměr kol (přepravní kola) - na přání 520/50-17 520/50-17 560/45-22,5 N/A
Požadavky na hydrauliku (DO) 3-4 3-4 3-4 3-4
Tahová náročnost od (hp) 160 210 260 260-310

 

Společnost Väderstad vynaložila veškeré úsilí pro přesný popis naší produktové řady. Vzhledem k našemu závazku neustále inovovat naše technologie a dodávat zákazníkům nejlepší možné produkty však nemusí být některé z nich vyrobeny tak, jak je uvedeno na tomto webu. Přesné specifikace jednotlivých produktů budou potvrzeny při objednání.
 
LS = Load sensing    FR = Volná vratka   DA = Dvojčinný okruh
H = Hydraulický   P = Pneumatický    
Zjistit více

Prohledejte dokumenty o produktech

Hledáte dokumenty k vašim produktům Väderstad, například uživatelské příručky, seznamy náhradních dílů nebo návody pro rychlé zprovoznění? K dispozici jsou příručky i seznamy náhradních dílů pro všechny produkty, které jsme vyrobili od roku 1962.

Použijte naše vyhledávání!