Väderstad Carrier na poli

Carrier 420-820

Multifunkční nářadí

Carrier 420-820 je tažený diskový podmítač dostupný s pracovními záběry od 4,2 do 8,2 metru. Může být vybavený disky o průměru 450 nebo 470 mm. Široký sortiment předního nářadí nabízí všestranné řešení pro pokrytí požadavků na různé zemědělské práce, ať už potřebujete vytvořit mělké falešné seťové lůžko pro regulaci plevelů, urovnat hrubou brázdu nebo zapravit krycí plodinu.

Click to active 360 product spinner
Součást koncepce Carrier

Carrier je diskový podmítač používaný pro rychlé základní zpracování půdy a přípravu seťového lůžka. Široká škála předního nářadí, disků a pěchů umožňuje stroji Carrier zvládat rozmanité úkoly moderního zemědělství - od velmi mělkého zpracování půdy po hlubší zapravení. Všestrannost stroje Carrier umožňuje snížit počet přejezdů po poli i provozní náklady na hektar a zajišťuje nejlepší možný start pro budoucí úrodu.

Zjistěte více o koncepci Carrier

Väderstad Carrier s disky podle požadavků

Disky podle požadavků

Carrier 420-820 může být vybaven disky TrueCut o průměru 450 nebo 470 mm. Oba kotouče vytvářejí jemnou zeminu, která je optimální pro mělké falešné seťové lůžko používané pro regulaci plevelů. 450mm disk má malé výřezy, které zajistí intenzivní kultivaci i ve velmi malé pracovní hloubce. 470mm disk TrueCut má větší výřezy, které dokážou zpracovat více zbytků plodin díky lepšímu pronikání do materiálu.

Zjistit více
Intenzivní zpracování půdy ve velmi malé hloubce s diskem CrossCutter

Intenzivní zpracování půdy ve velmi malé hloubce

Disk CrossCutter má vynikající výsledky při zpracování strniště řepky olejné a krycích plodin a vede si velmi dobře také na obilném strništi i na zoraném poli. Díky svému tvaru a vysoce kvalitní švédské oceli provádí disk CrossCutter kompletní kultivaci a intenzivní míchání v malé pracovní hloubce. Umožňuje tak vytvořit na celém poli rozlehlé mělké falešné seťové lůžko pro regulaci plevelů.

Zjistit více
Väderstad Carrier s bránami na slámu

Brány na slámu napravují špatné rozprostření slámy na poli

Velké sklízecí mlátičky často špatně rozmetávají slámu, což vede k nerovnoměrnému vzcházení následné plodiny.

Když je Carrier vybaven bránami na slámu, dokáže slámu nejen řezat, ale během téhož přejezdu ji také rozprostírá. Dobré rozprostření slámy je důležité, aby měla následná plodina stejné podmínky na celém poli.

Zjistit více
Intenzivní nožový válec CrossCutter Knife

CrossCutter Knife zvyšuje všestrannost využití

Když jsou stroje Carrier 500 a Carrier 650 vybaveny intenzivním nožovým válcem CrossCutter Knife, mohou být zbytky plodin řezány ve dvou směrech. Plevele a drobnosemenné plodiny, například řepka olejná, mají lepší podmínky pro vyklíčení. Přínosem nasazení po sklizni obilí nebo slunečnic je intenzivnější rozdrcení stébel zajišťující jejich rychlejší rozložení. Hodí se také pro ekonomickou likvidaci a zapravení krycích plodin.

Zjistit více
Väderstad Carrier CrossBoard Heavy pro perfektní urovnávání

CrossBoard Heavy pro perfektní urovnávání půdy

CrossBoard Heavy slouží pro drcení hrud a urovnávání půdy. Schopnost urovnávání je zvýšena pomocí dvojčinné stabilizační tyče.

Smyk CrossBoard je vybaven hlavním a pomocným hydraulickým válcem, které udržují polohu jednotlivých sekcí smyku a zajišťují tak dobře urovnaný povrch.

Na zorané těžké půdě umožňuje CrossBoard Heavy připravit vhodné seťové lůžko i během jediného přejezdu.

Zjistit více
Väderstad Carrier nabízí perfektní mobilitu

Perfektní mobilita

Carrier 420-820 používá jedinečný systém sklápění Väderstad, který umožňuje rychlý přechod z pracovní do přepravní polohy. Složený do přepravní polohy má šířku pouhých 2,5 m.

Díky této konstrukci má stroj nízko položené těžiště, což zvyšuje bezpečnost manévrování.

Zjistit více

BioDrill změní Carrier na secí stroj

Carrier 420-820 je možné dodat s přídavným malým secím strojem BioDrill, což umožní kultivovat půdu a zároveň velmi přesně sít během jednoho přejezdu po poli.

Integrovaná jednotka pozemního radaru umožňuje přesné měření rychlosti a vysoký výkon ventilátoru zaručuje rovnoměrnou distribuci semen všech velikostí.

BioDrill šetří čas a pomáhá uchovávat vláhu v půdě.

Zjistit více

Koncepce produktu

Zóna 1 - Přední nářadí

Doplňkové přední nářadí nabízí všestranné řešení pro pokrytí požadavků na různé zemědělské práce, ať už potřebujete vytvořit mělké falešné seťové lůžko pro regulaci plevelů, urovnat hrubou brázdu nebo zapravit krycí plodinu.

Brány na slámu

CrossCutter Knife

CrossBoard Heavy

Zóna 2 - Intenzivní řezání a míchání

Dvě řady disků z kvalitní tvrzené švédské oceli V-55 agresivně řežou a míchají posklizňové zbytky do pracovní hloubky až 12 cm. Kuželovitý tvar disků zajišťuje dlouhou provozní životnost a dobré rozdrolení půdy.

Disk CrossCutter

CrossCutter Disc Aggressive

Disk 450 mm

Disk TrueCut 470 mm

Zóna 3 - Opětovné utužení půdy

Carrier může být vybaven vhodnými pěchy pro širokou škálu pracovních podmínek na poli. Pryžové odpružení pěchu tlumí nárazy a prodlužuje životnost rámu i pěchu.

RubberRunner

Single SteelRunner

Technické údaje

Carrier 420 500 650 820
Účinný pracovní záběr (m) 3,94 4,94 6,44 7,94
Šířka pěchu (m) 4,2 5 6,5 8,2
Přepravní šířka (m) 2,5 2,5 2,5 2,5
Přepravní výška (m) 3,8 3,8 3,8 4,0
Hmotnost s pěchem SteelRunner (kg) 4300 4900 5800 7700
Hmotnost s pěchem RubberRunner (kg) 3600 4100 5100 6300
Počet disků 32 40 52 64
Rozteč disků (cm) 25 25 25 25
Úhel disků 16 16 16 16
Brzdy H/P H/P H/P H/P
Doporučená pracovní rychlost (km/h) 10-14 10-14 10-14 10-14
Rozměr kol (přepravní kola) 400/60x15.5 400/60x15.5 400/60x15.5 400/60x15.5
Požadavky na hydrauliku (DO) 2-3 2-3 2-3 2
Tahová náročnost od (hp) 120 150 190 220

 

Společnost Väderstad vynaložila veškeré úsilí pro přesný popis naší produktové řady. Vzhledem k našemu závazku neustále inovovat naše technologie a dodávat zákazníkům nejlepší možné produkty však nemusí být některé z nich vyrobeny tak, jak je uvedeno na tomto webu. Přesné specifikace jednotlivých produktů budou potvrzeny při objednání.
 
LS = Load sensing    FR = Volná vratka   DA = Dvojčinný okruh
H = Hydraulický   P = Pneumatický    
Zjistit více

Prohledejte dokumenty o produktech

Hledáte dokumenty k vašim produktům Väderstad, například uživatelské příručky, seznamy náhradních dílů nebo návody pro rychlé zprovoznění? K dispozici jsou příručky i seznamy náhradních dílů pro všechny produkty, které jsme vyrobili od roku 1962.

Použijte naše vyhledávání!

Prozkoumejte související obsah