Secí stroj Väderstad Spirit 800 combi na poli

Secí stroje Spirit

Vysoká přesnost – ideální vzcházení

Pneumatický secí stroj Spirit provádí urovnávání, přípravu seťového lůžka, opětovné utužení, setí a uválení v jednom přejezdu. Je známý svojí velkou přesností při vysokých pracovních rychlostech na poli. Díky individuálnímu řízení hloubky řádků umístí Spirit osivo vždy do požadované hloubky. Výhodou tohoto řešení je rovnoměrné vzcházení plodin na celém poli.

Secí stroj Väderstad Spirit se secími botkami s vysokou přesností

Secí botky s vysokou přesností

Velká pěchovací kola utužují půdu, aby se vytvořilo pevné seťové lůžko pro umístění osiva. Každá secí botka má široké pěchovací kolo. To umožňuje secím botkám reagovat na jakékoli nerovnosti nebo změny stavu půdy na poli a zajistit tak nepřetržité udržování pracovní hloubky. Velký průměr pěchovacího kola secí botky přispívá k plynulé jízdě s minimálním projevem vibrací, což dále zvyšuje přesnost setí při vysoké rychlosti.

Zjistit více
Secí stroj Väderstad Spirit - vynikající umístění osiva

Vynikající umístění osiva

Pro dosažení přesného umístění osiva v lehčích půdách nebo při mělkém setí je Spirit vybaven dvojicí secích disků.

Secí disky s velkým průměrem umožňují plynulou jízdu, zatímco robustní švédská ocel V-55 zajišťuje extrémně dlouhou životnost.

Přítlak botek je možné měnit za jízdy přímo z kabiny, aby bylo možné přizpůsobit setí různým změnám stavu půdy.

Zjistit více
Secí stroj Väderstad Spirit s odpružením TriForce - obrázek

TriForce

TriForce je unikátní třístranné odpružení botek, vytvořené společností Väderstad, které zdvojnásobuje rozsah kopírovacích pohybů botek ve srovnání s konvenčním pryžovým odpružením se čtyřmi pryžovými vložkami.

To umožňuje perfektní umístění osiva i na nerovném terénu, například ve stopách kol nebo na poli se zvlněným povrchem.

Zjistit více
Secí stroj Väderstad Spirit s přesazenými secími disky - obrázek

Přesazené secí disky

Pro zajištění agresivního pracovního úhlu s maximální průnikovou silou jsou secí disky namontovány v přesazené poloze. Spirit je schopen dosáhnout požadované pracovní hloubky bez ohledu na typ půdy nebo podmínky na poli.

Díky svojí konstrukci si secí disky zachovávají agresivní pracovní úhel, čímž se maximalizuje přesnost setí. Nepřesazené disky se v průběhu opotřebení otevírají a umožňují pronikání zeminy, což narušuje distribuci semen a snižuje přesnost.

Zjistit více
Secí stroj Väderstad Spirit s kónickým tvarem secích disků - obrázek

Kónický tvar secích disků

Secí disky mají kónický tvar, který vytváří úzkou secí drážku s minimálním narušením půdy.

To vede ke snížení potřebné tažné síly a zvýšení schopnosti odsunovat zbytky plodin. S přesazeným secím diskem je možné udržovat hloubky setí s nižším přítlakem botek.

Zjistit více
Väderstad Spirit - umístění výsevní trubice

Umístění výsevní trubice

Osivo je umisťováno před osou otáčení secích disků, což umožňuje využívat rotačního pohybu kotoučů.

Otáčení secích disků pomáhá umístit osivo na dno výsevní drážky, aby mělo okamžitý přístup k vláze. Tento systém nevyžaduje přidržovač semen, což snižuje náklady na opotřebitelné díly.

Zjistit více
Tyto a jiné důležité detaily společně vytvářejí charakteristické přednosti strojů Spirit – přesné umístění osiva a perfektní vzcházení porostu.
Zjistit více
Muž na poli se strojem Spirit a vzcházející plodinou

Řádková rozteč 125 mm pro maximální výnos

Rychlé a rovnoměrné vzcházení dává plodině výrazně vyšší konkurenceschopnost oproti plevelům, což je velmi důležité, jelikož se stále zvyšuje odolnost plevele vůči herbicidům. Výzkumy ukazují, že při řádkové rozteči 125 mm je množství plevele o 20 % nižší než při rozteči 150 mm. Menší mezera mezi řádky umožňuje větší rozestup semen a tím omezení působení hub. Rychlé a rovnoměrné vzcházení přispívá k nižšímu vypařování vody v době, kdy je přístup k vláze nejdůležitější.

Zjistit více
Secí stroj Väderstad Spirit s předním nářadím na poli

Přední nářadí bez kompromisů

Pro efektivní přípravu seťového lůžka je Spirit vybaven robustním předním nářadím. Samostatně namontované disky zajišťují vynikající přesnost a průchodnost. Kónický tvar disků umožňuje získat velmi jemnou zeminu, což je důležité pro dobrý kontakt semen s půdou. Přední nářadí lze nastavit z kabiny za jízdy. Jelikož je přední nářadí namontované na paralelním mechanismu, je zaručen stálý pracovní úhel bez ohledu na pracovní hloubku. Pro urovnávání lze před kotoučové nářadí namontovat samostatně nastavitelný smyk CrossBoard.

Zjistit více

Řešení X-disc pro dosažení plného potenciálu

Pro získání plné kontroly nad průběhem setí je velmi důležité, aby secí stroj nevybočoval ze své přímé dráhy za traktorem. To je může být problém zejména v kopcovitém terénu.

Díky diskům na předním nářadí uspořádaným do tvaru X pojede stroj vždy v přímé linii za traktorem.

Řešení X-disc Väderstad je klíčovým prvkem pro využití plného potenciálu naváděcího systému GPS nebo RTK na traktoru.

Zjistit více
Muž před strojem Spirit

Pěchovací kola vytvářejí rovné seťové lůžko

Velká pěchovací kola utužují půdu mezi předním nářadím a secími botkami, aby bylo zajištěno pevné seťové lůžko pro umístění osiva. To nabízí velké výhody v lehčí půdě nebo na polích, kde je kyprá půda po hluboké kultivaci nebo po kultivaci s nedostatečným opětovným utužením.

Zjistit více
Väderstad Spirit - Hydraulicky nastavitelný mezikolový pěch

Hydraulicky nastavitelný mezikolový pěch

Pro zajištění stejných podmínek pro každé semeno je Spirit vybaven hydraulicky nastavitelným pěchem, který se pohybuje mezi koly traktoru.

Přínosem tohoto řešení je rovnoměrné vzcházení po celém pracovním záběru.

Zjistit více
Odsazení kol Väderstad Spirit šetří palivo

Odsazení kol šetří palivo

Konstrukční řešení OffSet znamená, že je každé druhé pěchovací kolo posunuto na samostatném hřídeli o 250 mm dozadu. Podle provedených zkoušek odsazení kol zlepšuje jízdní vlastnosti a snižuje nároky na tažnou sílu o 25 % Další výhodou je, že toto uspořádání je méně náchylné k vibracím, což zaručuje vyšší přesnost setí.

Zjistit více
Kombinovaný secí stroj Väderstad Spirit zajišťuje úspěch

Kombinované setí zajišťuje úspěch

Ukládání živin přímo během setí přináší rychlý a spolehlivý účinek hnojení. Jelikož je hnojivo uloženo ve vlhké půdě, je přihnojování méně závislé na dešti a přináší vysoké výnosy a efektivnější využití živin. Pro uspokojení různých potřeb zemědělců je kombinovaná verze Spirit k dispozici se dvěma různými způsoby hnojení – FIX nebo Nordic.

Zjistit více
Starý farmář na poli před strojem Väderstad

Dlouhá životnost

Spirit je navržen tak, aby měl dlouhou životnost a nízké provozní náklady. Bezúdržbová ložiska, trvanlivé spoje a málo mazacích míst znamenají omezení požadavků na údržbu a minimální prostoje na poli.

Zjistit více