Rapid – Secí botky s vynikající přesností udržování hloubky setí

Rapid je oceňován za vynikající udržování hloubky setí. Výsledkem je rovnoměrné vzcházením plodin, což maximalizuje výnosový potenciál celého pole.

Unikátní systém secích botek

Klíčovým prvkem stroje Rapid jsou unikátní secí botky, které spolupracují s pěchovacími koly. Rapid má důmyslný systém udržování hloubky setí, kterou lze nastavit přímo z kabiny.

Poměr mezi secími kotouči a pěchovacím kolem určuje maximální hloubku setí a velmi vysoký přítlak secích botek zajišťuje, že se nikdy nezmenší. Díky tomu dokáže Rapid zajistit vždy rovnoměrné vzcházení plodin.

Zjistit více
Důraz na správnou hloubku

Důraz na správnou hloubku

Rapid je navržen tak, aby hloubku setí nikdy neovlivnily faktory, jako jsou změny podmínek na poli nebo vysoká pojezdová rychlost. Toho je dosaženo velmi vysokým přítlakem (od 150 kg) na secí botky a také regulací hloubky připojením vždy dvou secích botek k jednomu pěchovacímu kolu. Tímto způsobem dokáže Rapid zajistit vždy rovnoměrné vzcházení plodin.

Zjistit více
Vhodný pro každý typ půdy

Vhodný pro každý typ půdy

Bez ohledu na to, zda je půda těžká, střední nebo lehká, zůstávají velká odsazená pěchovací kola vždy na povrchu pole a zajišťují tak správnou hloubku setí. Díky tomu je Rapid ideální volbou, když se stav půdy na poli mění a potřebujete secí stroj, na který se můžete spolehnout. Snadné nastavením pracovní hloubky i dávkování osiva a hnojiva přímo z kabiny umožňuje používat Rapid pro všestranné precizní zemědělství přizpůsobené aktuálním půdním podmínkám.

Zjistit více
Kopírování terénu

Kopírování terénu

Rapid dokáže kopírovat povrch pole díky paralelnímu mechanismu, který připojuje ke každému pěchovacímu kolu vždy dvě secích botky. Tím je zajištěno, že semena mají stejné podmínky pro klíčení v celém pracovním záběru.

Zjistit více
Nedá se snadno vychýlit

Nedá se snadno vychýlit

Každá secí botka je připevněna k vlastnímu ramenu s pryžovým odpružením. Díky robustní konstrukci a vysokému přítlaku si secí botky udržují svoji polohu i v náročných podmínkách. V mnoha případech Rapid spíše zatlačí kameny dolů, než by změnil hloubku setí. Pokud však některá secí botka narazí na větší kámen nebo jinou odolnou překážku, rychle se uvolní a pak se vrátí zpět do pracovní polohy. Tím je minimalizován dopad překážek na výsledek výsevu a opětovného utužení půdy.

Zjistit více