Secí stroje

Secí stroje Väderstad provádějí velmi rychle přípravu půdy, setí osiva a opětovné utužení půdy během jediného přejezdu po poli. U kombinovaných verzí stroje je během téhož přejezdu ukládáno kromě osiva také hnojivo. Snížení počtu přejezdů s univerzálním secím strojem šetří palivo a uchovává vláhu v půdě, což napomáhá lepšímu klíčení a ideálnímu vzcházení plodiny.

Další informace o secích strojích Rapid

Secí stroje Rapid

Vynikající výsledky ve všech podmínkách

Rapid je secí stroj, který provádí přípravu seťového lůžka, urovnání, setí a opětovné utužení půdy v jednom přejezdu. Nabízí spolehlivý výsledek setí i při vysoké pracovní rychlosti.

Secí stroje Rapid
Zjistěte více o secích strojích Spirit

Secí stroje Spirit

Vysoká přesnost – ideální vzcházení

Pneumatický secí stroj Spirit provádí urovnávání, přípravu seťového lůžka, opětovné utužení, setí a uválení v jednom přejezdu. Je známý svojí velkou přesností při vysokých pracovních rychlostech na poli.

Secí stroje Spirit

Přídavné malé secí stroje BioDrill

Přeměňte jakýkoli stroj na přesný secí stroj

BioDrill je přídavný malý secí stroj, který lze namontovat na kultivátory a secí stroje Väderstad, což ještě zvyšuje jejich univerzálnost.

BioDrill