Tempo L 8-32 s centrálním zásobníkem osiva

Tempo L 8-32 Central Fill

Kapacita a přesnost na maximu

Stroj Tempo L Central Fill je k dispozici s 8, 10, 12, 16, 18, 24 nebo 32 výsevními jednotkami. Je vybaven velkokapacitním centrálním zásobníkem osiva, ze kterého se rozvádí osivo do výsevních jednotek. Tempo L Central Fill nabízí bezkonkurenční kapacitu a přesnost setí. Navíc zvládá celou škálu osiv – od drobných semen, jako je řepka olejka, až po kukuřici a vysoké dávky sóji.

Součást koncepce Tempo

Väderstad Tempo je velmi rychlý a přesný secí stroj nové generace, který nabízí bezkonkurenční přesnost při dvojnásobné rychlosti běžných secích strojů. Tempo pracuje skvěle ve všech podmínkách – na nezpracované (no-till), omezeně zpracované (min-till) i konvenčně zpracované půdě. Plodina získá nejlepší možné počáteční podmínky, což vede k rovnoměrnému vzcházení.

Zjistěte více o koncepci Tempo

Vysoce přesné dávkování osiva

Technologie, která stojí za novým systémem Väderstad Tempo Central Seed Fill, je velmi intuitivní. Není zde žádný centrální dávkovač osiva – místo toho si každá výsevní jednotka samostatně reguluje počet potřebných semen a napomáhá svému individuálnímu, vysoce přesnému systému dávkování osiva PowerShoot.

Zjistit více

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Velkokapacitní zásobník

Pod centrálním zásobníkem osiva o objemu 3 000 litrů se nachází systém podávání osiva pro výsevní jednotky. Pokud v některém výstupu proudí vzduch, je přes tento výstup nabráno osivo a posláno do výsevní jednotky. Každý výstup podporuje dvě výsevní jednotky přes rozdělovač na křídlech.

Zjistit více

Sběrač osiva

Na každé výsevní jednotce je v horní části systému dávkování osiva PowerShoot umístěn sběrač. Sběrač funguje jako malý zásobník osiva. Když je sběrač plný osiva, proud vzduchu v podávacím systému se zastaví, čímž se přeruší dodávka osiva pro danou výsevní jednotku.

Zjistit více

Obnova podávání osiva

Když později začne hladina osiva ve sběrači klesat, proud vzduchu se opět spustí a centrální systém podávání osiva začne zase dopravovat osivo, aby se sběrač naplnil. Každá výsevní jednotka si tedy v případě potřeby sama vyžádá další osivo.

Zjistit více

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Teleskopická náprava kol

Pro přizpůsobení přepravních kol řádkové rozteči lze Tempo L vybavit teleskopickou nápravou kol, která se snadno nastavuje z kabiny. Přepravní kola pak lze bez ohledu na řádkovou rozteč nastavit vždy tak, aby jela mezi řádky osiva. Pro přepravu se nápravy kol dají snadno nastavit na šířku 3 m.

Zjistit více

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Perfektní ovládání hloubky

Stroj Tempo L je vybaven hydraulickým přítlakem křídel, který přenáší hmotnost z vnitřní sekce stroje na jeho vnější křídla. 

To mu umožňuje reagovat na všechny nepravidelnosti na poli a zajistit rovnoměrné vzcházení rostlin.

Zjistit více
Väderstad E-services

Kompletní ovládání dotykem prstu

Ovládací systém Väderstad E-Control vybavený iPadem umožňuje přenášet bezdrátově údaje o každém semenu, které projde strojem, včetně informací o kvalitě, vynechání, zdvojení, rozestupu a rychlosti setí.

Výhodou je uživatelsky přívětivé dálkové nastavování i kalibrace a také snadné monitorování i řízení v reálném čase.

Pomocí iPadu můžete nahrávat také nejnovější software, abyste mohli využívat neustále zdokonalované funkce.

Zjistit více

QuickStart

Prohlédněte si návody QuickStart pro váš stroj Tempo L.

Návody QuickStart

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Zóna 1 – Čističe řádků (doplňková výbava)

Čističe řádků patří mezi doplňkové příslušenství strojů Tempo. Úkolem čističů řádků je odstraňovat posklizňové zbytky, hroudy a kameny. Čističe řádků se doporučují zejména při setí do nezpracované půdy nebo na polích s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Plovoucí čističe řádků

Zóna 2 - Umístění semen

Se strojem Tempo lze provádět setí velmi vysokou rychlostí, aniž by tím byla narušena kvalita nebo přesnost. Secí stroj Tempo je mimořádně přesný a výsevní ústrojí zajišťuje perfektní umístění každého semena. Tato přesnost je velmi důležitá pro maximalizaci výnosu.

16mm výsevní systém

22mm výsevní systém

Souprava pro drobná semena

Zóna 3 – Uzavírání

Když je semeno uloženo, uzavírací kolo uzavře výsevní drážku a zajistí perfektní podmínky pro klíčení. V závislosti na agronomických požadavcích lze použít i několik standardních průmyslových řešení uzavíracích kol od jiných výrobců.

Hřebové uzavírací kolo

Úzké uzavírací kolo 25 mm

Široké uzavírací kolo 50 mm

Vroubkované uzavírací kolo 50 mm

Počet řádků 8 10 12 16 18 24 32
Řádková rozteč (mm) 700/750/762/800 750

450/457/500/508/

559/700/750/762/800

700/750/762 450/457/500/508 450/457/500/508/559 375/381
Šířka rámu 6,1 7,2 6,1-9,6 10,8-12,0 8,3-9,8 10,8-12,0 12,1
Pracovní šířka (m) 5,6-6,4 7,5 8,4-9,6 11,2-12,2 9,0-9,1 10,8-12,2 12,0-12,2
Přepravní šířka (m) 3 3,0-3,4*** 3 3,0-3,4*** 3,0-3,4*** 3,0-3,4*** 3,85
Přepravní výška (m) 4 4 4 4 4 4 4,25
*Hmotnost bez přihnojení (kg) 6100-6900 6400-7200 6700-7700 7500-8600 7500-8800 8600-9800 11000-12800
*Hmotnost s přihnojením (kg) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Přenos hmotnosti Mechanický/Hydraulický Mechanický/Hydraulický Mechanický/Hydraulický Hydraulický Hydraulický Hydraulický Hydraulický
Objem zásobníku osiva (l) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Objem zásobníku hnojiva (l) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Požadavky na hydrauliku (jen setí)  5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR**
Požadavky na hydrauliku (setí i přihnojování) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Požadovaný průtok oleje (l/min) 110-130 110-130 110-200 140-200 140-200 140-200 140-200
Tahová náročnost od (hp) 150-200 180-230 200-300 300-350 300-350 300-350 350-400

*Min./max. hmotnost závisí na vybavení. Prázdné zásobníky.

**Jedno zpětné vedení bez protitlaku (max. 2,5 bar) pro odvod z motorů ventilátoru.

***Přepravní šířka 3,4 m s dvojitými koly.

Prohledejte dokumenty o produktech

Hledáte dokumenty k vašim produktům Väderstad, například uživatelské příručky, seznamy náhradních dílů nebo návody pro rychlé zprovoznění? K dispozici jsou příručky i seznamy náhradních dílů pro všechny produkty, které jsme vyrobili od roku 1962.

Použijte naše vyhledávání!