Väderstad Tempo F 8 na poli

Tempo F 6-8

Maximální flexibilita

Tempo F je tažený vysokorychlostní secí stroj dostupný se 6 nebo 8 řádkovými jednotkami. Stroj je možné dovybavit také dávkováním hnojiva. Umístění a konstrukce opěrných kol udržuje stálou hloubku setí za všech podmínek, což zajišťuje rovnoměrný porost. Přihnojovací jednotka má velkou kapacitu a umožňuje vypínat přihnojování jednotlivých řádků, což snižuje spotřebu hnojiva i dobu prostojů kvůli jeho doplňování.

Součást koncepce Tempo

Väderstad Tempo je velmi rychlý a přesný secí stroj nové generace, který nabízí bezkonkurenční přesnost při dvojnásobné rychlosti běžných secích strojů. Tempo pracuje skvěle ve všech podmínkách – na nezpracované (no-till), omezeně zpracované (min-till) i konvenčně zpracované půdě. Plodina získá nejlepší možné počáteční podmínky, což vede k rovnoměrnému vzcházení.

Zjistěte více o koncepci Tempo

Hlavní přednosti

Väderstad Tempo - Impozantní ovládání hloubky

Impozantní ovládání hloubky

Pro zajištění optimálního řízení hloubky je stroj Tempo F vybaven hydraulickými opěrnými koly namontovanými mezi řádkovými jednotkami, což zabraňuje naklánění v kopcovitém terénu. Pneumatiky s širokým profilem udržují pracovní hloubku bez ohledu typ půdy. Velký průměr zajišťuje klidnou jízdu při vysokých rychlostech, což zvyšuje přesnost setí.

Zjistit více
Väderstad Tempo nabízí chytré přizpůsobení kol

Chytré přizpůsobení kol

Osmiřádkový stroj Tempo F 8 má čtyři opěrná kola, která jsou propojena do hydraulicky nastavitelné tandemové nápravy. 

To zaručuje rovnoměrné zatížení všech kol na poli a plynulejší jízdu po nerovném terénu.

Zjistit více
Väderstad Tempo - Vysoká přesnost setí pro každou farmu

Vysoká přesnost setí pro každou farmu

Stroj Tempo je zkonstruovaný tak, aby vyhovoval většině traktorů. Má nízké nároky na hydrauliku, vlastní elektrické napájení a nevyžaduje velkou tažnou sílu.

Secí stroj Tempo F může být vybaven ventilátorem poháněným vývodovým hřídelem; to snižuje závislost na traktoru, a přesto zachovává vysoce přesné setí.

Zjistit více
Väderstad Tempo F - Vysokokapacitní zásobník hnojiva

Vysokokapacitní zásobník hnojiva

Tempo F může být vybaven velkým zásobníkem hnojiva a diskovými přihnojovacími jednotkami. Zásobník hnojiva může mít v závislosti na modelu stroje objem 1275 nebo 1700 litrů. 

K zásobníku se dá dostat snadno a bezpečně z plošiny. Jeho velký otvor urychluje plnění, což zkracuje prostoje na poli. 

Elektromotory umožňují variabilní dávkování hnojiva, takže lze dosáhnout vyššího výnosu se stejným množstvím hnojiva.

Zjistit více
Väderstad Tempo Šetření hnojiva vypínáním přihnojování jednotlivých řádků

Šetření hnojiva vypínáním přihnojování jednotlivých řádků

Spolu s dávkováním osiva lze u jednotlivých řádků vypínat také dávkování hnojiva. Tím se zajistí správná aplikace i na polích s nepravidelným tvarem.

Hnojivo je dávkováno přes krátké hadice, což zkracuje dobu reakce.

Vypínání přihnojování jednotlivých řádků poskytuje všem rostlinám stejné podmínky – výsledkem je rovnoměrné vzcházení plodin a snížení nákladů na hnojivo.

Zjistit více
Väderstad Tempo - Minimální utužování půdy

Minimální utužování půdy

Výhodou taženého secího stroje je menší váhové zatížení traktoru. Díky tomu lze použít menší traktor a nižší tlak pneumatik. Hmotnost je rozdělena mezi traktor a secí stroj, což snižuje zhutňování půdy. Přínosem je zdravější struktura půdy a rovnoměrné vzcházení plodin.

Zjistit více
Väderstad E-services

Kompletní ovládání dotykem prstu

Ovládací systém Väderstad E-Control vybavený iPadem umožňuje přenášet bezdrátově údaje o každém semenu, které projde strojem, včetně informací o kvalitě, vynechání, zdvojení, rozestupu a rychlosti setí.

Výhodou je uživatelsky přívětivé dálkové nastavování i kalibrace a také snadné monitorování i řízení v reálném čase.

Pomocí iPadu můžete nahrávat také nejnovější software, abyste mohli využívat neustále zdokonalované funkce.

Zjistit více

QuickStart

Prohlédněte si návody QuickStart pro váš stroj Tempo F.

Návody QuickStart

Koncepce produktu

Zóna 1 – Přihnojování (doplňková výbava)

Diskové přihnojovací jednotky a velký zásobník hnojiva umožňují ukládat spolu se semeny také hnojivo.

Souprava pro hnojení

Zóna 2 – Čističe řádků (doplňková výbava)

Čističe řádků patří mezi doplňkové příslušenství strojů Tempo. Úkolem čističů řádků je odstraňovat posklizňové zbytky, hroudy a kameny. Čističe řádků se doporučují zejména při setí do nezpracované půdy nebo na polích s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Plovoucí čističe řádků

Zóna 3 – Umístění semen

Se strojem Tempo lze provádět setí velmi vysokou rychlostí, aniž by tím byla narušena kvalita nebo přesnost. Secí stroj Tempo je mimořádně přesný a výsevní ústrojí zajišťuje perfektní umístění každého semena. Tato přesnost je velmi důležitá pro maximalizaci výnosu.

16mm výsevní systém

22mm výsevní systém

Souprava pro mikrogranulát

Souprava pro drobná semena

Zóna 4 – Uzavírání

Když je semeno uloženo, uzavírací kolo uzavře výsevní drážku a zajistí perfektní podmínky pro klíčení. V závislosti na agronomických požadavcích lze použít i několik standardních průmyslových řešení uzavíracích kol od jiných výrobců.

Úzké uzavírací kolo 25 mm

Široké uzavírací kolo 50 mm

Vroubkované uzavírací kolo 50 mm

Hřebové uzavírací kolo

Technické údaje

Tempo F 6 8
Počet řádků 6 8
Řádková rozteč (mm) 700/750/762/800 700/750/762/800
Pracovní šířka (m) 4,2-4,8 5,6-6,4
Přepravní šířka (m) 3,0-3,3 3,0-3,3
Přepravní výška (m) 3,0-3,2 3,5-3,8
Objem zásobníku osiva jedné řádkové jednotky (l) 70 70
Objem zásobníku mikrogranulátu pro řádkovou jednotku (l) 17 17
Hmotnost s přihnojením (kg) 2800-3300 3800-4200
Hmotnost bez přihnojení (kg) 2100-2700 2800-3400
Přítlak secí botky max. (kg) 325 325
Doporučená pracovní rychlost (km/h) 10-17 10-17
Požadavky na hydrauliku 1-3+FR 1-3+FR
Tahová náročnost od (hp) 100 140

 

Společnost Väderstad vynaložila veškeré úsilí pro přesný popis naší produktové řady. Vzhledem k našemu závazku neustále inovovat naše technologie a dodávat zákazníkům nejlepší možné produkty však nemusí být některé z nich vyrobeny tak, jak je uvedeno na tomto webu. Přesné specifikace jednotlivých produktů budou potvrzeny při objednání.
 
LS = Load sensing    FR = Volná vratka   DO = Dvojčinný okruh
H = Hydraulický   P = Pneumatický    
Zjistit více

Prohledejte dokumenty o produktech

Hledáte dokumenty k vašim produktům Väderstad, například uživatelské příručky, seznamy náhradních dílů nebo návody pro rychlé zprovoznění? K dispozici jsou příručky i seznamy náhradních dílů pro všechny produkty, které jsme vyrobili od roku 1962.

Použijte naše vyhledávání!

Prozkoumejte související obsah