Secí stroje Tempo - pozvedněte přesnost na novou úroveň

Individuálního řízení secích jednotek a řídicí systém navržený pro maximální využití vlastností stroje otvírají několik cest k dalšímu zvýšení přesnosti a výkonu při setí.

Vypínání řádek po řádku

Vypínání řádek po řádku

Aby se zabránilo překrývání při setí, ušetřilo osivo a snížily náklady na polích s nepravidelným tvarem, lze vypínat každou řádkovou jednotku zvlášť. To lze řídit buď manuálně, nebo pomocí GPS a systému ISOBUS Task Controller.

Zjistit více
Snadné vytváření kolejových řádků

Snadné vytváření kolejových řádků

Se secím strojem Tempo je vytváření kolejových řádků jednodušší a spolehlivější než kdykoli předtím. Funkci lze snadno nakonfigurovat pomocí systému E-Control. Při osévání pole dokáže Tempo automaticky vypínat určité řádkové jednotky, pokud je nutné přizpůsobit se stopám pneumatik postřikovače.

Zjistit více
Individuální kalibrace

Individuální kalibrace

Tempo je jasná volba pro pěstitele osiva. Jelikož mají jednotlivé řádkové jednotky samostatný elektrický pohon, může tentýž stroj sít několik druhů osiva při různých hodnotách výsevku a s různou řádkovou roztečí. Vše se nastavuje a monitoruje pomocí systému E-Control.

Zjistit více

Information about cookies

This website uses cookies to optimise the function of the website, to analyse our traffic and to adapt it to your requirements as a visitor. The website's functionality is, to some extent, dependent on cookies.
 
Remember, if you do disable or delete cookies, you will not have access to the full functionality of our website.