Сеялка Väderstad Spirit 800 сombi на полето

Spirit 600-900C

Прецизност и капацитет

Spirit 600-900C е пневматична сеялка както за семена, така и за тор, налична в работни ширини от 6, 8 или 9 метра. 5000 литровият бункер с голям отвор означава по-рядко пълнене. Дозирането както на тора, така и на семената има впечатляващ капацитет. Spirit 600-900C е оборудван с иновативни решения, които увеличават прецизността и опростяват работата в стопанството.

Click to active 360 product spinner
Част от концепцията Spirit

Пневматичната сеялка Spirit извършва подравняване, подготовка на сеитбеното легло, повторно уплътняване, сеитба и притъпкване с едно минаване. Известно е, че тя осигурява впечатляваща точност при високи работни скорости на полето. Благодарение на индивидуалното управление на дълбочината Spirit винаги поставя семето на желаната сеитбена дълбочина. Предимството за Вас е равномерно поникване в цялото поле.

Научете повече за концепцията Spirit

Избрани функции

Väderstad Spirit високо разположение на мощния вграден вентилатор

Дозиране на семена с голям капацитет

Spirit 600-900C е оборудвана с две дозиращи системи Fenix II, които осигуряват постоянно и надеждно дозиране на семената. Мощният двигател позволява високи посевни норми при висока скорост.

Благодарение на високото разположение на вградения вентилатор, поемането на прах е сведено до минимум, като по този начин се повишава точността на сеитбата. 

За да се оптимизира разпределението на въздуха според съответния тип семена и тор, всички въздушни потоци се регулират с интегрираната система AirBalance.

Read more
Ясно изображение на дозатор за тор на Väderstad Spirit

Дозиране на тор без ограничения

Торът се дозира чрез разпределителен шнек, разположен в предната част на бункера. Хидравличен двигател задвижва шнека и осигурява неограничен капацитет за торовнасяне.

С помощта на разделителната стена в бункера съотношението между отделенията за семена и тор може лесно да бъде регулирано. Ако е необходимо, целият бункер може да се използва за семена.

Read more
Показва активния натиск на сеитбения ботуш

Активен натиск на сеитбения ботуш и крилата

За да се осигури равномерна дълбочина на засяване при хълмист терен и при различни видове почви, Spirit 600-900C е оборудвана с активен натиск на сеитбения ботуш.

Сензорите в хидравличната система веднага регистрират дали Spirit е разположена на хребет, или в ниското. Според случая автоматичните клапани директно компенсират с увеличаване или понижаване на натиска. По този начин натискът на сеитбените ботуши се поддържа на постоянна предварително зададена стойност независимо от работния ъгъл, в който се намират сеитбените ботуши спрямо останалата част от машината.

Резултатът е впечатляващо полагане на семената и равномерно поникване в цялата нива.

Read more
Spirit – Винаги правилното разпределение

Винаги правилно разпределение

Разпределителните глави са разположени високо. Това поддържа маркучите за семена под перфектен ъгъл дори и при хълмист терен, което гарантира перфектно разпределение по цялата работна ширина.

Read more

Автоматично управление на синора

Когато повдигате или спускате сеялката в синора, автоматичното управление на последователността повдига или спуска работните зони една по една. Когато влизате в полето, системата гарантира, че предният работен инструмент е спуснат в почвата преди сеитбените ботуши и подравняващата брана. 

Чрез оптимизиране на тази последователност за автоматично повдигане и спускане се подобрява точността на полагането на семена и тор в синорите. 

Тази система позволява най-напред да се засеят синорите, без това да пречи на резултата от сеитбата на останалата част от полето.

Read more
Väderstad Rapid спестява пари от неравни полета

Спестява пари от неравни полета

За да се оптимизира процесът на сеитба на полето, Spirit 600-900C разполага с възможност за изключване на половината машина, както за семена, така и за тор, което помага за избягване на двойно засяване и неравни посеви.

При неравни полета тази възможност за изключване на половината машина предлага чудесни възможности за допълнително спестяване. 

Земеделците, които редовно използват изключване на половината машина, оценяват факта, че могат да спестят до 5% семена и тор, като в същото време дават на посева най-добрия старт.

Read more

Пълен контрол с Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye е уникална система за броене и мониторинг на семена. Със SeedEye земеделците могат лесно да зададат броя семена на квадратен метър, без да е необходимо калибриране. SeedEye осигурява отлични резултати при сеитба с пълен контрол.

Read more

Три техники за полагане на тор

Read more

FIX

FIX версията има ботуши за тор, монтирани в предния работен инструмент, което елиминира допълнителните изисквания за мощност. Торът се полага в ленти с ширина 5 см при междуредие от 125 мм, пред всеки ред семена. Дълбочината на торовнасяне може да се регулира от кабината според състоянието на почвата.

Spirit 600-900C FIX се предлага с работна ширина 6, 8 и 9 метра. Семената усвояват бързо и ефективно хранителните вещества.

Read more
Торовнасяне с InLine

InLine

Версията InLine предлага ниска торова норма през отделен изходен отвор заедно със семената в сеитбения ботуш, осигурявайки на растението бързо усвояване на хранителни вещества. Чрез разделянето на семената и тора тези две разпределителни системи не си пречат една на друга. Това позволява отделно наблюдение на запушването с висока точност.

Spirit 600-900C InLine се предлага с работна ширина от 6 метра.

Read more

Nordic

Версията Nordic има агресивни дискови ботуши за тор, които полагат тора с много силен натиск на ботушите между редовете със семена при 250 мм междуредие. Предимство при конвенционална почвообработка на пролетна сеитба в сухи условия. 

Spirit 600-900C Nordic се предлага с работна ширина 6, 8 и 9 метра.

Read more
Свръхмодерна система за управление с iPad на Väderstad

Модерна система за управление

Spirit е оборудвана с базирана на iPad система за електронно управление E-Control на Väderstad.

В допълнение към всеобхватното управление и следене на процеса на сеитба, системата за управление предлага възможност за регулиране на работната дълбочина на предния инструмент, сеитбените ботуши, както и хидравличната следваща брана, докато се движите в полето.

Удобството за потребителя, рентабилността и лесната за актуализиране система са някои от основните предимства.

Read more
Väderstad Spirit Ви спестява минавания с BioDrill

Спестете минавания с BioDrill

Чрез оборудване на Spirit 600-900C с навесната дребносеменна сеялка BioDrill дребносеменни култури, като покривни култури или временни пасища, могат да бъдат засети заедно с основната култура.

Разпръскващите планки разпределят семената равномерно пред сеещите елементи, след което те се покриват от почвения поток около дисковете за семена и от притъпкващото колело. Като алтернатива, при Spirit 600C може да се приложи микрогранулиран тор заедно със семената в сеитбения ботуш.

BioDrill осигурява прецизна сеитба, като в същото време спестява преминавания по полето.

Read more

Концепция на продукта

Зона 1 - Подготовка на сеитбеното легло

Spirit 600-900C може да се адаптира, за да отговори на различни земеделски нужди. Предлага се с различни техники за полагане на тор с предните работни инструменти. Работната дълбочина на предните работни инструменти може лесно да бъде регулирана от кабината на трактора.

FIX

Nordic

Заличители на следите

InLine - CrossBoard Heavy

InLine - System Disc Aggressive

InLine - CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Зона 2 – Уплътняване

За да се осигури твърдо сеитбено легло преди сеитба, големите притъпкващи колела уплътняват почвата между предната секция и семенните ботуши. Това дава големи предимства при по-лека почва, както и в ниви, където почвата е разрохкана в резултат от дълбока обработка или обработка с недостатъчно утъпкване.

Зона 3 – Полагане на семената

Spirit има дискове 380 мм за точност при висока скорост. Дисковете OffSet преместват почвата настрани и поставят семената в основата на семенната бразда. Почвата пада обратно зад дисковете и покрива семената с фина почва. Натискът на семенния ботуш е до 80 кг за осигуряване на добро проникване. Уникалното гумено окачване TriForce осигурява отлична способност за следване на контура на терена.

Зона 4 – Повторно уплътняване

Всеки отделен семенен ботуш има широко притъпкващо колело. Това позволява на семенните ботуши да реагират на всякакви неравности или промени в почвата на полето, гарантирайки по този начин поддържането на постоянна работна дълбочина. Големият диаметър на притъпкващото колело на семенния ботуш допълнително води до плавно движение с минимални удари от вибрации, а по този начин и до повишаване на прецизността при висока скорост. 

Зона 5 – Довършване

Подравняващата брана е разположена така, че да върви между редовете със семена, за да няма риск от наранявяну на плитко засетите семена. Подравняващата брана създава рохкава бариера против изпаряване с цел запазване на влагата и предотвратяване на образуването на кора след проливен дъжд.

Подравняваща брана Light

Подравняваща дъска Heavy

Технически данни

Spirit 600C FIX 600C Nordic 600C InLine 800C FIX 800C Nordic 900C FIX 900C Nordic
Дозиране Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо Електрическо
Работна ширина (м) 6,0 6,0 6 8,0 8,0 9,0 9,0
Транспортна ширина (м) 3,0 3,0 3 3,0 3,0 3,0 3,0
Транспортна височина (м) 3,56 3,56 3,56 3,85 3,85 4,0 4,0
Транспортна дължина (м) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Основно тегло (кг) 7600 7300 5800 10160 9140 10860 10900
Вместимост, бункер за семена (л) 5000 5000 4000 5000 5000 5000 5000
Брой семенни ботуши 48 48 48 64 64 72 72
Междуредие семена (мм) 125 125 125 125 125 125 125
Брой ботуши за тор 48 24 48 64 32 72 36
Междуредие тор (мм) 125 250 125 125 250 125 250
Налягане на семенните ботуши макс (кг) 80 80 80 80 80 80 80
Диаметър на диска за семена (мм) 380 380 380 380 380 380 380
Спирачки H/P H/P H/P H/P H/P H/P H/P
Препоръчителна работна скорост (км/ч) 8-14 8-14 8 14 8-14 8-14 8-14 8-14
Размер на колелото (транспортни колела) 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5 400/55 x 15,5
Хидравлично изискване 4 DA + FR 4 DA + FR 4 DA + FR 4 DA + FR 4 DA + FR 4 DA + FR 4 DA + FR
Изискване за тяга от (hp) 200 170 170 270 220 290 240
Изисквания към дебита на маслото (л/мин) 115 115 110 130 130 130 130
Väderstad положи всички усилия да представи точно продуктовата си гама. Въпреки това поради ангажимента ни да обновяваме непрекъснато нашите технологии, за да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите продукти, някои продукти може да не се произвеждат, както е показано на този сайт. Точните спецификации за всеки продукт ще бъдат потвърдени в момента на поръчката.
 
LS = Измерване на товара    FR = Свободно връщане    DA = Двойно действие 
H = Хидравлика    P = Пневматика     

* В зависимост от междуредието – 167/125 мм

Read more

Разгледайте свързано съдържание