Väderstad BioDrill със синьо небе на заден план

BioDrill

Превръща всяка машина в прецизна сеялка

Превръща всяка машина в прецизна сеялка

BioDrill е навесна дребносеменна сеялка, която може да бъде монтирана на култиватори и сеялки Väderstad, допълнително подобрявайки универсалността на машината. 

BioDrill е оборудвана с прецизна, управлявана от радар дозираща система, осигуряваща равномерно разпределение по цялата работна ширина. Тази прецизност е напълно съпоставима с пълномащабна сеялка, което е важно, когато сеете с ниски посевни норми или покривате смеси от култури с различни размери на семената.

BioDrill осигурява отлични условия за дребносеменни култури, като същевременно намалява разходите за семена и запазва влагата.

Read more
Väderstad BioDrill предлага лесни за използване функции

Лесни за използване операции

BioDrill има голям, лесен за пълнене бункер. Всяка BioDrill, монтирана към култиватор или сеялка с ограничен достъп, е оборудвана със свои собствени стъпала и платформа за безопасен достъп.

Сеялките Väderstad позволяват на BioDrill да бъде интегрирана в съществуваща система за управление, в противен случай тя може да бъде управлявана чрез отделен пулт за управление. Калибрирането е лесно и се извършва за минута с помощта на пулт за дистанционно управление, монтиран към BioDrill. 

Вие получвате удобна за използване и лесна за поддържане система.

Read more
Радар на BioDrill

Точно управление с радар

За да се гарантира, че посевната норма остава постоянна, независимо от скоростта на движение, BioDrill е оборудвана с наземен радар. 

Вие се възползвате от прецизен сигнал за скорост, който гарантира точно засяване. 

Read more
Ясно изображение на BioDrill, монтирана на Cultus 300

BioDrill 180-250 – Надеждна прецизност

BioDrill 180-250 е хидравлично управлявана система, предлагана за не сгъваеми машини с работна ширина 3 до 4 метра.

Системата за гравитационно дозиране има малко на брой движещи се части, което води до минимална поддръжка и дълъг експлоатационен живот.

Read more
BioDrill равномерно разпределение

Равномерно разпределение

Семената падат под собствената си тежест през маркучите, прикрепени към BioDrill 180-250. Има осем изпускателни отвора на метър, което осигурява прецизно разпределение на семената по цялата работна ширина.

Read more
Ясно изображение на BioDrill, монтирана на Carrier XL

BioDrill 360 – Отлична прецизност

BioDrill-360 е пневматична система, предлагана за сгъваеми машини с работна ширина до 12 метра.

BioDrill 360 е оборудвана с дозиращата система Fenix, която осигурява постоянно и надеждно дозиране на семената. 

Fenix позволява равномерно засяване на дребносеменни култури с прецизност до посевна норма от 1 кг на хектар. Това дава възможност за пълен контрол на разхода на семена, като по този начин се оптимизира добивът.

Read more

Точен резултат от засяване

BioDrill 360 е оборудвана с мощен хидравличен вентилатор, който позволява големи количества семена да бъдат равномерно разпределени върху широка работна ширина. 

Мощният вентилатор гарантира, че резултатът от сеитбата остава постоянен при всякакви полеви условия. 

Read more

Разгледайте свързано съдържание