Софтуер на ControlStation

Väderstad ControlStation

Инструмент за актуализиране на ControlStation

Как да инсталирате VCS актуализация.

Стъпка 1.
Изтеглете софтуера за актуализиране на Väderstad ControlStation“тук”.
Или използвайте връзката по-долу.

Стъпка 2.
Инсталирайте софтуера на Вашия компютър.
Може да се наложи да разархивирате компресираните файлове.

Стъпка 3.
Свържете компютъра си с интернет и стартирайте програмата за актуализиране на VCS. Стартирайте „търсене на актуализации“.
След като търсенето приключи, програмата е напълно инсталирана и готова за използване.

Как да използвате програмата за VCS актуализация

Стъпка 1.
Свържете компютъра си към ControlStation, който искате да актуализирате.
Използвайте кабел за прехвърляне 154844 (USB) или 428017 (сериен порт).

Стъпка 2.
Кликнете два пъти върху иконата ”VCS Актуализация” на Вашия работен плот и следвайте инструкциите.

 

 

Read more