Siewnik Tempo T 7 debiutuje w siewie rzepaku

We wrześniu ubiegłego roku Sébastien Santolini przetestował w rodzinnym gospodarstwie siewnik Tempo T 7 podczas siewu rzepaku ozimego na polu o powierzchni 15 hektarów. Obecnie (20 marca 2014 roku) wyrównanie roślin jest bardzo dobre, a przy tym kwitną w tym samym czasie.

Driling rapeseed with TPT 

Piętnaście dni później...

Pole obsiano piętnaście dni później niż sąsiednie, ale teraz nie widać między nimi żadnych różnic. Siewnik Tempo pozwolił na siew dwukrotnie szybszy niż siewnik punktowy nabyty wcześniej (siew z prędkością 9,5 km/h).

W tym regionie trzeba siać zaraz po pierwszych sierpniowych deszczach. Prędkość w ogromnym stopniu wpływa na wielkość plonów.

„Od pierwszego testu, przeprowadzonego na 20-hektarowym polu obsianym kukurydzą, jesteśmy zachwyceni precyzją, którą zapewnia siewnik Tempo. Trzeba pochwalić prędkość i dokładność siewu, łatwość kalibracji maszyny i naturalnie dobre plony – komentuje Sébastien. – Bardzo zależy nam na tym, aby za pomocą jednej maszyny, w której zmieniałoby się ustawienia, siać kukurydzę, słonecznik i rzepak. Z tego powodu entuzjastycznie przyjęliśmy propozycję firmy Väderstad, aby przetestować siewnik Tempo przy siewie rzepaku”.

Dostosowanie maszyny do wymogów gospodarstwa


Odpowiednio dostosowano ustawienia siewnika Tempo T 7, aby uzyskać rozstawę 60 cm i gęstość wynoszącą 25 roślin na metr kwadratowy. Pola gospodarstwa rodziny Santolinich cechują się cienką warstwą gleby gliniasto-wapiennej z dużą liczbą kamieni. Odpowiednie prowadzenie siewu na takiej glebie zawsze przysparza kłopotów. Przy zastosowaniu siewnika punktowego najlepsze plony się uzyskuje, gdy perfekcyjnie utrzymuje się odstępy między kolejnymi nasionami rzepaku w rzędzie, gdyż to zapewnia dobre i równomierne wschody.

Uproszczenie zabiegów po siewie 

Dodatkowa korzyść zapewniana przez siewnik Tempo polega na tym, że uproszczone zostają zabiegi konieczne po siewie, mianowicie rozprowadzanie środków chwastobójczych, preparatów do zwalczania ślimaków i nawozów siarkowych. Można te środki umieszczać tylko w rzędach wysianych nasion, dzięki czemu zwiększa się wydajność zabiegu i redukuje ilości preparatów. Kolejna zaleta to zapewnienie dobrego kontaktu nasion z glebą. Przy siewie roślin o małych nasionach, np. rzepaku właściwy kontakt nasion z glebą i precyzja umieszczenia nasion w glebie mają decydujące znaczenie.

„Tempo wypada naprawdę znakomicie pod tym względem w porównaniu z innymi siewnikami dostępnymi na rynku” – uważa Sébastien.

Te wyniki uzyskuje się dzięki zastosowaniu gumowych kół ugniatających i możliwości wywarcia dużego nacisku na sekcje wysiewające maszyny.

Driling rapeseed with TPT

Sébastien Santolini wymienia liczne zalety siewnika Tempo: prędkość siewu, wydajność, precyzyjne utrzymanie regularnych odstępów między wysiewanymi nasionami.

Driling rapeseed with TPT
Wystarczy jedna czynność, aby zmienić „zwykłą” tarczę nasienną (wykorzystywaną przy siewie kukurydzy) na specjalną tarczę do siewu rzepaku.

Driling rapeseed with TPT
Na bardzo twardych i kamienistych glebach, które występują w gospodarstwie rodziny Santolinich, ogromne znaczenie ma możliwość wywarcia dużego nacisku w celu zasklepienia bruzd nasiennych.