Titan Machinery - our partner in Bulgaria

Titan Machinery Bulgaria - official distributor of Väderstad for Bulgaria

The company occupies a leading position in the sale of soil-tillage equipment in Bulgaria. By offering innovative and efficient technologies for agricultural production with Väderstad brand, "Titan Machinery" not only improves the competitiveness of Bulgarian farmers in Europe and globally, but also formed a new attitude to work the land and environment.

The company has a highly qualified team of sales professionalists and engineers, and built its own network of sales - service centers and mobile repair shops in the capital of Bulgaria, Sofia, and the cities: Stara Zagora, Montana, Pleven, Dobrich, Ruse, Burgas, Cherven Bryag and Borovan.

The innovative technological solutions and high quality service make "Titan Machinery Bulgaria" the preferred partner for many of the biggest Bulgarian agricultural companies.

Rimex office Bulgaria 

Фирма Titan Machinery Bulgaria е официален представител на Väderstad за България.

Компанията заема водеща позиция в продажбата на почвообработваща техника в България.

Чрез предлагането на иновативни и ефективни технологии за производство на селскостопанска продукция с марка Väderstad, „Тайтън Машинъри България" не само повишава конкурентоспособността на българските производители в Европейски и световен мащаб, но и формира ново отношение към обработката на земята, и опазването на околната среда.

Фирмата разполага с висококвалифициран екип от търговски специалисти и сервизни инженери, както и изградена собствена мрежа от продажбено - сервизни центрове и мобилни сервизи в столицата на България, София и градовете Стара Загора, Монтана, Плевен, Добрич, Русе, Бургас, Червен бряг и Борован.

Иновативните технологични решения и високото качество на обслужване правят „Тайтън Машинъри България" предпочитан партьор за много от големите български земеделски компании.качество на обслужване правят „Тайтън Машинъри България” АД предпочитан партьор за много от големите български земеделски компании.

Logo Titan Machinery

Titan Machinery Bulgaria JSC/ Тайтън Машинъри България АД

Тържище СЛАТИНА – БУЛГАРПЛОД 
Ул. „Проф. Цветан Лазаров” №13

1574
Гр.София
Bulgaria / България
Тел: +359 2 9 71 35 25
Факс: +359 2 971 35 04
office@titanmachinery.bg

Väderstad international website

For more information about Väderstad and our products & services, please visit our international website.

Go to www.vaderstad.com
Enable javascript to view map