Väderstad saavuttaa yli 550 MEUR liikevaihdon

Väderstad, yksi mailman johtavista maanmuokkaus-, kylvö- ja tarkkuuskylvökoneiden valmistajista, saavuttaa uuden ennätysliikevaihdon tilikaudelle 2022. Tilikauden 2021 420 miljoonasta eurosta liikevaihto kasvaa tilikaudella 2022 550 miljoonaan euroon.

Mennyt vuos on jälleen kerran ollut monelle globaalille toimijalle hyvin erikoinen. Covid-19 -pandemia on edelleen vaikuttanut tuotantoon, sekä sairaspoissaolojen että komponenttipulan muodossa, teräksen hinta on kohonnut pilviin – helmikuussa alkanut Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi sekä maatalouteen kokonaisuutena että Väderstadiin yhtiönä.

Samanaikaisesti Väderstad -koneiden kysyntä on pysynyt korkealla asiakkaidemme kohdalla, jotka pyrkimät tuottamaan korkeampaa satoa pienemmillä tuotantokustannuksilla.

– Kulunut vuosi on ollut monille viljelijöille hyvä korkeine viljanhintoineen ja investointihalukkuus on vahva. Myyntilukumme ovat vahvat mutta, monien muidenkin toimijoiden tapaan, olemme altistuneet Covid-19:n, korkeiden materiaalikustannusten sekä Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vaikutuksille, sanoo Nicklas Bjesér, Vice President Finance & legal, Väderstadilta.

Tilikauden 2022 ollessa myynnillisesti Väderstadille huippuvuosi, on taloudellinen tulos kärsinyt jokseenkin ajankohtaisesta maailmantilanteesta.

– Tuloksemme on matalampi kuin edellisinä vuosina, mutta edellä mainitut tekijät huomioon ottaen, joihin emme pysty vaikuttamaan, olemme tyytyväisiä tulokseen, sanoo Nicklas Bjersér.

Työntekijäiden lukumäärä on jatkanut kasvuaan Väderstadilla tilikauden 2022 aikana, 1 900:sta 2 000:n.

Väderstad on vastikään julkaissut kestävyysraportin kaudelle 2022. Tervetuloa verkkosivuillemme vaderstad.com tutustumaan, Kuinka Väderstad auttaa viljelijöitämme tuottamaan enemmän ruokaa tehokkaasti ja kestävästi.