Maailmanennätys Tempo -koneella

502,05 hehtaaria 24 tunnissa - Uusi maailmanennätys

11.-12. huhtikuuta 2017 Väderstad teki uuden maissin tarkkuuskylvön maailmanennätyksen. Kylvämällä 24 tunnin aikana 502,05 hehtaaria korkealla takkuudella ja yli 20 km/h keskinopudella, osoitti Tempo jälleen kerran valtavaa tehokkuutta.

Kesäkuu 2017 - Vaikuttavia tuloksia

Kesäkuussa Väderstad on palannut maailmanennästyspellolle kasvustoa tutkimaan. Maailmanennätyskone Tempo on todellakin siirtänyt rajoja, mitä tulee kapasiteettiin, nopeuteen sekä tarkkuutten pellolla.

Read more

Tilastot kertovat selvää sanomaa

Selventääkseen kylvötarkkuutta maailmanennätyslohkolla, on Göddölö University suorittanut useita kylvösyvyyden ja taimivälin mittauksia. Touko- ja kesäkuussa yliopisto on tutkinut 6 808 tainta maailmanennätyspelloilla.

Read more

Syvyystarkkuus +/- 0,5 cm

Kaksoset 0,35 %

Aukot1,21 %

Hajonta 24,3 %

Read more

Taimivälin vaihtelukerroin

Taimien välisen välimatkan mittaamisen jälkeen rivin sisässä, raportoi yliopisto vaihtelukertoimen olevan 24,3%.

Tämä tieteellinen arvo, joka lasketaan jakamalla keskihajonta keskimääräisellä taimivälillä, on tavallinen tapa havainnollistaa kylvötarkkuutta maissipellolla.

Mikäli vaihtelukerroin on 0%, on kaikkien taimien väli täysin sama. 17 km/h kylvettäessä, Väderstad Tempo tuottaa tavallisesti vaihtelukertoimen lähellä 20%. Suurin osa markkinoilla olevista koneista tuottaa kertoimen 30-45%.

Read more

Taulukko havinnollistaa taimivälin vaihtelua eri vaihteluakertoimilla (CV). Mikäli vaihtelukerroin on 0%, on välimatka kaikkien taimien välillä täysin sama. 0-20% luokitellaan erinomaisen tarkaksi. 20-30% luokitellaan erittäin hyväksi tarkkuudeksi. 30-35% luokitellaan hyväksi tarkkuudeksi. 35-40% luokitellaan hyväksyttäväksi tarkkuudeksi. 40-50% vaihtelua ei enää luokitella hyväksyttäväksi.

Huom: Mikäli niinkin vähän kuin 1 % siemenistä ei idä, ei ole mahdollista saavuttaa alle 10% vaihtelukerointa. Mikäli 5% siemenistä ei idä, on mahdotonta saavuttaa alle 20% vaihtelukerroin.

Read more

Aukot ja kaksoset

Kaksonen tarkoittaa sitä, että kahden taimen väli on alle puolet keskimääräisestä taimien välisestä välimatkasta, kun taas aukko tarkoittaa sitä, että kahden taimen väli on yli 1,5 -kertainen keskimääräisestä.

Tutkittuaan 6 808 tainta, havaitsi yliopisto 24 kaksosta ja 82 aukkoa. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 0,35 % kaksosia ja 1,21 % aukkoja. Noita 82 aukkoa tarkemmin tutkittaessa ilmeni, että 8 tapauksessa 10:stä kylvövaossa oli itämätön siemen. Tämä tarkoittaa, että yliopisto löysi vai 16 "oikeaa" aukkoa, jossa siementä ei löytynyt vaosta.

Read more

Kylvösyvyys

Kasvuston taimetuttua oli yliopisto kaivanut maasta sattumanvaraisesti valittuja taimia, jotta saatiin mitattua kylvösyvyys. Yliopiston mittaukset osoittavat kylvösyvyyden vaihtelevan vain 0,5 com sisällä asetetusta 6 cm kylvösyvyydestä.

Tämä näkyy selvästi todella tasaisena ja vahvana kasvustona koko ennätysalalla.

Read more

Image gallery - June

Toukokuu 2017 - lupaava taimettuminen

Unkarin todella kuivasta keväästä huolimatta, on taimettuminen maailmanennätyspeltojen 502,05 hehtaarilla todella lupaavaa.

Ensimmäiset raportit Gödöllő Universitys:tä ovat positiivisia ja pellot omistava viljelijä on optimistinen. Parin viikon sisällä Väderstad tulee palaamaan pellolle tulosten kattavampaa raportointia varten.

Read more

Vertaansa vailla olevaa tarkkuutta korkealla nopeudella

Maailmanennätyksen tehnyt kylvökone oli vakiovarusteinen Väderstad Tempo L 16, varustettuna 762 mm rivivälillä ja mikrogranulaattivarustuksella. Koneessa on suuri, 5 000 litran lannoitesäiliö ja jokaiseen riviyksikköön mahtuu 100 litraa siementä sekä 30 litraa mikrogranulaattia.

Riviväli: 762 mm

Kylvötiheys: 70 000 siementä/ha

Työnopeus: 20-22 km/h

Kylvötarkkuus: 98,5 %

Read more

Sijainti

Maailmanennätys kylvettiin Enyingi Agrár Zrt. -nimisellä tilalla Enyingin kaupungin ulkopuolella läntisessä Unkarissa. Tila viljelee yhteensä noin 7 000 hehtaaria, joista noin 4 000 oli ennätyksen kylvövuonna maissilla.

Maailmanennätyskylvö oli osa tilan normaalia kasvinviljelyä, minkä ansiosta viljelijä itse valitsi sekä siemenlajikkeen että kylvettävät lohkot. 24 tunnin aikana kylvettiin kahta eri lajiketta kahdelle erilliselle lohkolle, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 650 hehtaaria. Kylvön yhteydessä Tempo multasi, paitsi siementä, myös lannoitetta ja mikrogranulaattia.

Read more

"On yksi asia kylvää korkealla nopeudella - sen tekeminen suurella tarkkuudella on jotain täysin muuta"

Maailmanennätysjoukkue

Maailmanennätystiimissä oli 25 henkilöä, jotka yhdessä edustavat Väderstadin kansainvälisen organisaation koko leveyttä. Paikalla oli edustajia tuotannosta, tuotesuunnittelusta, yhtiön johdosta, myynnistä, jälkimarkkinasta sekä joistakin yhtiön 13:sta tytäryhtiöistä.

Maailmanennätystä valvoi Göddölö University, joka myös mittasi kylvötarkkuutta sekä seurasi kasvuston kehitystä kasvukauden ajan.

Read more

502 hehtaaria 24 tunnissa

Tutustu maissinkylvön maailmanennätykseen: