Cultus HD

Uusi Cultus HD 425-525

Cultus HD uuden standardin nostolaitekultivaattoreille. Se on suunniteltu olemaan joustamatta työsyvyydestä sekä korkeasta tehokkuudesta peltotyöskentelyssä.

Tulossa – Syksyllä 2023

Read more
Click to active 360 product spinner

Aina tasainen työsyvyys.

Kultivaattorin sydämenä toimivat uudet, voimakkaat Cultus HD -piikit. 680 kg:n laukaisupaineella varustetut Cultus HD -piikit säilyttävät työsyvyytensä kaikissa olosuhteissa.

Read more

Optimoitu muokkaus

Avaintekijä kultivaattoripiikin toiminnassa on sen kyky säilyttää jatkuvasti kova paine muokattavaa maata vasten. Juuri tällä alueella Cultus HD erottuu joukosta.

Kiinteän esteen kohdatessaan, voi Cultus HD -piikki väistää koko työsyvyytensä verran maasta. Palautuessaan työsyvyyteen se säilyttää täyden voimansa, jolloin se nopesti palaa säädettyyn syvyyteen. Tällä tavoin Cultus HD voi varmistaa äärimmäisen tarkan työsyyvyyden, tuloksena ihanteellinen muokkaustulos koko pellolla..

Read more

Tehty kestämään

Cultus HD:n jokainen osa on suunniteltu kestämään pitkän aikaa peltokäytössä.

Read more
Ilmakuva Cultus HD pellolla

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Automaattinen tasauslautasten säätö

Tasauslautasten automaattisäätö Dynanamic Control varmistaa sen, että tasauslautaset aina työskentelevät oikeassa tasossa. Tämä eliminoi manuaalisen säädön tarpeen työsyvyyttä säädettäessä, eikä kuljettajan tarvitse keskittyä tasainten toimintaan.

Read more

Tulossa – Syksyllä 2023

Read more