Kaikki riippuu kulmista

Liikuteltavan maa-aineksen määrän vähentäminen sekä koneen painon optimointi ovat tärkeitä tekijöitä, kun halutaan saavuttaa paras mahdollinen työtulos, minimoiden samalla polttoaineenkulutus. Muuttamalla kiekkojen muokkauskulmaa työsyvyyden mukaan, voi Väderstad Carrier tehdä enemmän vähemmällä. Viljelijälle tämä ilmenee täydellisenä läpileikkauksena matalaan ja erinomaisena työsyvyyden säilymisenä sekä pinempänä maavirtauksena syvempään muokattaessa.

Lautasvarren kulma määrittelee aurauskulman

Muuttamalla lautasvarren kulmaa (A) muutetaan kiekon aurauskulmaa. Matalaan muokattaessa kulman tulee olla suuri, jolloin saavutetaan täysi läpileikkaus. Näin ollen lautaskulmaa on suurennettava. Syvempään muokattaessa aurauskulman ei tarvitse olla yhtä suuri.

Lautaskulman tulee tosin olla optimoitu maavirrtausta ajatellen. Tämä vähentää siirrettävän maa-aineksen määrää, varmistaen koneen suorituskyvyn, ja vähentäen lauttausriskiä. Molemmat tekijät vaikuttavat myönteisesti polttoaineenkulutukseen.

Read more

Kallistuskulma lisää maahakuisuutta

Kasvattamalla kiekon kallistuskulmaa (B) maahan nähden, lisätään kiekon maahakuisuutta. Suurempi kallistuskulma syvään muokattaessa lisää näin kiekon maahakuisuutta, säilyttäen koneen työsyvyyden paremmin.

Tämä parantaa syvyyssuuntaista tarkkuutta haastavissa olosuhteissa, taaten tasaiset kasvuolosuhteet seuraavalle viljelykasville. Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi lisätä koneen painoa, mikä nostaisi vetotehontarvetta jakasvattaisi polttoaineenkulutusta.

Read more

Tutustu koneeseen