Ultramatala muokkaus

Ultramatala muokkaus on muokkausmenetelmä, jolla saavutetaan täysi maaprofiili läpileikkaus jo 2-3 cm työsyvyydessä. Näin matalaan muokkaavien koneiden on pystyttävä ylläpitämään korkeaa kapasiteettia, ja samalla käsittelemään suuria määriä kasvijätettä.

Miksi ultramatala muokkaus kehitettiin?

Viime aikoina on useampi tekijä lisännyt entistä matalamman muokkauksen tarvetta:

  • Lisääntynyt rapsin jääntivilja
  • Yleistyvä rikka-aineresistenssi heinämaisilla rikoilla
  • Lisääntynyt kerääjäkasvien viljely
  • Lisääntynyt tautipaine
Read more

Asiakkaan lisähyöty

Jättämällä puhtaan pellon edeltävän viljelykasvin jäljiltä, parantaa ultramatala muokkaus peltohygieniaa. Siemenet aktivoituvat auringonvalosta, jonka ansiosta suuri ossa kasveija itää matalalla syvyydellä. Mikäli nämä siemenet haudataan liian syvälle maahan, siirtyvät ne lepotilaan. Lepotilassa siemen voi säilyä itämiskuntoisena vuosia, tai jopa vuosikymmeniä. Esim. rapsi voi säilyä itämiskelpoisena maan sisässä jopa 20 vuotta! Itäessään jääntirapsi häiritsee pellolla viljeltävää kasvia, seurauksena sadonmenetyksia. Sama ilmiö koskee useimpia rikkoja, esim. saunakukkaa.

Ultramatala muokkaus voi parantaa työtulosta samalla kun kustannuksista karsitaan. Vähemmän maata siirtämällä kulutetaan myös vähemmän polttoainetta. Kasvin biologian kanssa yhteistyössä toimiminen mahdollistaa myös kasvinsuojelukustannusten pienenemisen, peltohygienian samalla vahvistuessa. Tämän lisäksi kasvijätteiden tehokas sekoitus nopeuttaa niiden maatumista huomattavasti.

Read more

Historia

Vuonna 1999 Väderstad esitteli konseptin minimimuokkaus, joka keskittyi luomaan valekylvöpohjan 5 cm syvyyteen Carrier -kiekkomuokkaimella. Vakiokiekkojen muodon johdosta, on tämä konsepti rajallinen, mitä tulee täyden läpileikkauksen saavuttamiseen alle 5 cm työsyvyydellä. Ultramatala muokkaus on minimimuokkauksen jalostettu muotto.

Markkinoilla on käyttötarkoitukseen tarjolla useita piikkityökaluja. Näiden etuna on oljen levitys, mutta niiden rajoituksena on suurten olkimäärien käsitteleminen sekä korkeissa nopeuksissa työskentely. Vuonna 2014 Väderstad esitteli utramatalaan muokkaukseen tarkoitetun työkalun CrossCutter Knife, jota seurasi vuonna 2017 uuden sukupolven ultramatalaan muokkaukseen suunniteltu kiekko - CrossCutter Disc.

Read more