Suorakylvö

Suorakylvössä siemen sijoitetaan edellisen kasvin olkiin ilman muokkausta. Suorakylvöä harjoitetaan etenkin kuivuudesta kärsivillä alueilla, kuten Yhdysvallat, Venäjä, Ukraina ja Australia, mutta sitä harjoitetaan pienessä mittakaavassa kaikkialla maailmassa.

Suorakylvö muokkaavalla kylvökoneella

Suorakylvö muokkavalla kylvökoneella tarjoaa periaatteessa samat olosuhteet kuin matala, kevennetty muokkaus. Viljelyteknisiä eroja ovat vähentynyt mahdollisuus jääntiviljan ja rikkojen torjuntaan, myöhäistynyt kasvijätteiden maatuminen sekä heikompi teho tuholaisia, esim. etanoita vastaan.

Suorakylvöä muokkaavalla koneella käytetään harvemmin puhtaana konseptina, vaan esiintyy tiloilla jotka kyntävät tai muokkaavat kevennetysti, olosuhteiden salliessa. Tutustu tarkemmin Rapid -konseptiin.

Read more

Suorakylvö siihen erikoistuneella koneella

Suorakylvökoneen tarkoituksena on asettaa siemen edellisen kasvin olkiin, muokaten maata samalla mahdollisimman vähän (vain 5-20% maan pinnasta muokataan). Näin ollen saavutetaan tiettyjä etuja, joilla voi, olosuhteista riippuen, olla erisuuruinen vaikutus kasvustoon.

Suuressa osassa maailmaa vedensaanti on suurin satotasoon suoranaisesti vaikuttava tekijä. Suorakylvö säästää itämiskosteutta sen myötä, ettei se sekoita maata. Samalla kavijätteet jävät maan pintaan haihtumissuojaksi. Taloudellisetkin tekijät ovat ratkaisevia näillä alueilla, joilla vedensaanti rajoittaa satoa mataliin tasoihin, jolloin muokkaamiselle ei ole taloudellisiakaan perusteita.

Pinnan jättäminen olkipeitteiseksi antaa hyvän suojan sekä vesi- että tuulieroosiolle. Eroosion pellolta kuljettamat maa-aines sekä ravinteet vaikuttavat kielteisesti sekä kannattavuuteen että ympäristöön. Muokkaamisesta luopuminen vähentää luonnollisesti hehtaarikustannuksia sekä viljelyyn käytettyä aikaa. Aika onkin aina vain tärkeämpi tekijä pinta-alojen jatkuvati kasvaesssa.

Muokkauksesta luopuminen asetta viljelylle tiettyjä haasteita:

  • Maan pinnalla makaava olki levittää kasvitauteja
  • Olkien epätasaista jakautumista maan pinnalla ei voi korjata
  • Jääntiviljaa on torjuttava kemiallisesti
  • Tuohlaiset kuten vehnäsääski ja etanat hyötyvät
  • Pyöränjälkiä ja tiivistymiä ei voida työstää mekaanisesti

Tärkein työkalu suorakylvön tuomiin ongelmiin on terve kasvukierto. Tietyille haasteille, kuten etanoille ja jääntiviljalle, kemiallinen torjunta on kuitenkin välttämötöntä.

Kiinteät ajourat (CTF- Controlled Traffic System) parantaa tiivistymien hallittavuutta ja sitä käytetään enenemissä määrin suorakylvössä.

Read more

Information about cookies

This website contains two types of cookies. Permanent cookies, which are in the form text files that are sent from here and stored on your computer and temporary cookies, which are only stored temporarily and disappear when you close your web browser. Cookies are used to optimise the function of the website and to adapt it to your requirements. The website's functionality is, to some extent, dependent on temporary cookies.

To prevent cookies, you can configure your web browser so that the cookie files are not downloaded to your computer. However, temporary cookies are necessary to navigate the website. Further information is available in the help section of our web browser.