Perinteinen muokkaus

Kyntö

Kyntö

Kyntöaura on vanha muokkaustyökalu, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteikö kyseinen työkalu kehittyisi edelleen. Modernin kyntöauran siivet pystyvät kyntämään sekä matalampaan että syvempään, niiden etumuokkaimet takaavat lähes oljettoman pinnan ja ohjaamosta tehtävät säädöt lisäävät kapasiteettia. Myös automatiikkaa ja GPS-ohjausta, OnLand-auroja sekä matalaan kyntöön tarkoitettuja erikoisauroja on tarjolla.

Tavallinen kynnöstä johtuva ongelma on kyntöanturan muodostuminen (tiivistynyt kerros muokkauspohjan alla). Tämän takia kyntösyvyyttä on syytä vaihdella vuosittain. Suuria olkimääriä käsitellessä on riskinä olkipatjan muodostuminen muokkauspohjalle, tämä on ehkäistävissä esim. kyntöä edeltävällä Carrier -muokkaksella.

Read more

Kylvöpohja ja kylvö

Kevyemmillä mailla kyntöaura luo useimmiten maanpinnan, joka ei tarvitse kuin vähän tasausta ja tiivistystä hyvän kylvöpohjan aikaansaamiseksi. Mikäli muokaavia kylvökoneita, kuten Rapid tai Spirit käytetään, voidaan näillä mailla lisämuokkaus rajoittaa yhteen tai kahteen muokkauskertaan, tai jopa jättää kokonaan muokaamatta.

Savimailla kyntöaura sitä vasten luo pinnan, joka vaatii enemmän muokkausta soveltuakseen kylvöön. Perinteisesti käytetään äkeitä, jyriä ja latoja, ajokerran tai useamman, jotta kylvöpohja saadaan luotua. Nykyään äkeiden lisäksi käytetään myös Carrier:n kaltaisia kiekkomuokkaimia, jotta ajokertoja saadaan vähennettyä. Muokaavat kylvökoneet kuten Rapid ja Spirit asettavat sitä paitsi vähemmän vaatimuksia kylvöpohjalle, perinteisiin kylvökoneisiin verrattuna.

Kylmemmillä viljelyalueilla, joilla maa routii talvella, muokkauksen tarve ennen kevätkylvöjä vähenee tuntuvasti, jolloin savimaillakin päästään muokkaustarpeen puolesta lähemmäs kevyitä maita.

Read more

Kyntämisen haitat

Kyntö menetelmänä toimii huonommin etenkin kuivissa oloissa, maan menettäessä kynnettäessä suhteessa paljon kosteutta. Tämä voi haitata taimettumista, jollei sadetta saada ennen kylvöjä.

Liian voimakas sade kylvön jälkeen taas voi myös aiheuttaa ongelmia oljettoman maanpinnan liettyessä ja kuorettuessa tietyillä maalajeilla. Voimakas sade tai tuuli aiheuttavat sitä paitsi eroosioriskin kynnetyllä maalla.

Voimakas muokkaus pienentää sitä paitsi matojen määrää huomattavasti.

Niiden alueiden lisäksi, joilla kuorettuminen, kuivuus ja eroosio ovat ratkaisevassa asemassa, on tärkein kyntöä vähentävä tekijä viljelytalous. Vaikkei kyntöaura itsessään ole tilan kallein kone, aiheuttavat matala kapasiteetti ja korkea vetotehon tarve korkeat hehtaarikustannukset. Sitä paitsi matala työtehokkuus aiheuttaa ongelmia ehtiä tehdä kaikkia tilan töitä, etenkin syksyllä.

Read more