Minimimuokkaus

Kyntövapaata viljelyä kutsutaan tavallisesti kevytmuokkaukseksi. Vaikka tämä ei aina kuvastakaan menetelmää täysin, kuvaa se menetelmän päämääriä melko hyvin, eli muokkauksen vähentämistä kynnettyyn nähden.

Syvä kevennetty muokkaus

Syvämuokkausta kultivaattorilla käytetään useimmiten kevyemmillä mailla, jotka tarvitsevat kuohkeutusta:

  • jos on tarve sekoittaa suuria määriä olkea maahan
  • ennen tiivistymille herkkiä kasveja, kuten rapsi, herneet ja juurikkaat
  • tiivistymien korjaamiseksi

Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää joka yhdistelmäkultivaattoria, esim. TopDown, yhden tai kaksi ajokertaa, vaihtoehtoisesti jäykkäpiikkistä kultivaattoria kuten Cultus, useimmiten yhdessä Carrier kaltaisen kiekkomuokkaimen kanssa.

Read more

Matala vähennetty muokkaus

Matalaa, kevennettyä muokkausta ajatellen Carrier-malliset kiekkomuokkaimet ovat nykypäivänä tavallisin konetyyppi. Värisevällä, Swift -tyyppisellä, tai jäykkäpiikkisellä kultivaattorilla muokataan myös, etenkin silloin kun muokkaussyvyys ylittää 6-8 cm. Suurten olkimäärien sekoitettaminen rajalliseen määrään maata asettaa suuria haasteita puimurin olkisilppurille, mikäli olkia ei korjata pellolta.

Matalan, kevennetty muokkaus säästää kustannuksia sekä aikaa etenkin jäykemmillä mailla.

Read more

Kevennetyn muokkauksen yleiset vaikutukset

Jatkuva matala muokkaus voi luoda kyntöanturan kaltaisia tiivistymiä maahan. Tämän johdosta muokkausmentelmää vaihdellaankin vuodesta toiseen kevytmuokkaukseen keskittyneissä viljelyjärjestelmissä. Tällöin syvempiä muokkauksia suoritetaan ennen tiivistymille herkkiä viljelykasveja, kuten öljykasvit, herneet ja sokerijuurikkaat. Kevyemmillä mailla ei useimmiten ole yhtä hyvää rakennetta kuin savimailla, ja ne vaativat näin ollen syvemmän muokkauksen satotason säilyttämiseksi.

Olkilevitteiset taudit on luonnollisesti huomioitava kevennetyssä muokkauksessa. Tämän johdosta hyvä kasvukierto on nähtävä perusedellytyksenä tässä järjestelmässä onnistumiselle.

Jääntivilja on toinen suuri ongelma kevennetyssä muokkauksessa. hyvissä olosuhteissa tämä voidaan ratkaista mekaanisella muokkauksella, mutta kosteissa olosuhteissa on ongelmaa haastava hallita ilman kemiallista torjuntaa. Tässäkin kasvukierto on tärkeässä asemassa. Etanat voivat olla ongelma kevennetyssä muokkauksessa, kun ajokertoja on vähemmän, jonka johdosta pintamaan rakenne on karkeampi. Etanapyydyksiä tulee käyttää etenkin herkemmillä viljelykasveilla, kuten rapsilla.

Kevennetty muokkaus toimii yleisesti paremmin kuivemmissa oloissa, mutta kosteissa olosuhteissa tulee haasteita sekä muokkaustuloksen että rikkojen ja jääntiviljan torjunnan kannalta.

Read more