Tempo R 18
Tempo coulters

Tempo R

En stel precisionssåmaskin utvecklad för hastighet och precision

Med Tempo kan sådden genomföras i hög hastighet utan att ge avkall på precisionen. Resultatet blir en unik kombination av jämn grödetablering och hög kapacitet. Bakom Tempos kvaliteter ligger många års utvecklingsarbete av våra ingenjörer. Utvecklingsarbetet har följts av hårda fälttester i ett flertal länder, vilka har utförts i nära samarbete med rådgivare och lantbrukare.

Tempo R är en stel trepunktsburen maskin. Med minsta radavstånd är 45 cm och det största 100 cm finns Tempo R i ett antal olika varianter. Som mest kan man montera 18 radenheter på en maskin och den största möjliga arbetsbredden är 9,6 meter.

 
Vill du veta mer?

Hitta din närmaste Väderstad återförsäljare här:

Våra återförsäljare

 

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film från vår rekordsådd med Tempo R i Bulgarien

 


 

En ny standard för precisionssådd i hög hastighet

Väderstad Tempo sätter en ny standard för precisionssådd i höga hastigheter. Med Tempo kan precisionssådd utföras vid väldigt höga hastigheter och ändå blir såprecisionen enastående. Resultatet är en unik kombination av jämn uppkomst och överlägsen kapacitet.

Vid utvecklingen av såhuset för Tempo var målet att kunna så 28 kärnor per sekund. Resultatet, Gilstrings Seed Meter, åstadkommer ett imponerande resultat även vid de allra högsta hastigheterna. En av nyckelfunktionerna är den trycksatta kärntransporten, det vi kallar PowerShoot.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som visualiserar såhuset på Tempo

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film hur man kalibrerar Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services är Tempo redo för framtiden

Med introduktionen av Wi-Fi (Wireless Fidelity) och iPad Air i Väderstad-programmet tillkommer en rad fördelar. Från och med nu styrs maskinerna och utrustningen med hjälp av trådlös kommunikation. Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med iPad Air-lösningen jämfört med traditionella system. Väderstads kontroll-lösningar har samlats under familjenamnet Väderstad E-Services.

Läs mer om Väderstad E-Services här

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuellt avstängningsbara radenheter

Den elektriska drivningen av samtliga såhus gör det möjligt att stänga av enskilda radenheter och därmed spara utsäde och insatsvaror på oregelbundna fält. När utsädesutmatningen stängs av stängs även gödningsutmatning och utmatning av mikrogranulat av om maskinen är utrustad med detta. Möjlighet finns också att helt stänga av gödningsutmatning eller utmatning av mikrogranulat och samtidigt fortsätta att så. Har man fält med varierande jordarter och varierande mullhalt är det även enkelt att justera gödningsgivor och utsädesmängder från hytten under gång.

 


 

Robust såenhet

Såenheten på Tempo är designad för sådd vid hög hastighet men med ett minimalt behov av service. Alla fästen på såenheten är underhållsfria. Det starka parallellänkaget är designat för att kunna överföra vikt till såenheten.

 

 


 

För att minimera vibrationerna vid högre hastigheter är radenheten utrustad med dragna bärhjul

Bärhjulen på Tempo är dragna (1) istället för skjutna (2) vilket är den vanliga lösningen på precisionssåmaskiner. Den stora fördelen med dragna bärhjul är att maskinen blir lättare att dra samt att vibrationerna i radenheten minskar. Bärhjulen är dessutom monterade i en boggivagga för att kunna hålla ett jämnare sådjup vid ojämna fältförhållanden.

 

 
1   2

 


 

Tre typer av stängningshjul

Tre olika typer av stängningshjul finns att välja på. Förutom standardmodellen finns en bredare variant som rekommenderas vid mycket grund sådd av småfröiga grödor. Har man jordar med högt lerinslag där det kan vara svårt att sluta såfåran, rekommenderas tandat stängningshjul.

 

   
Standard (25 mm)   Brett (50 mm)   Tandat

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testad för många grödor

Såskivor finns i flera olika utföranden för majs och solros. Vilken såskiva som ska användas avgörs av tusenkornvikten. Dessutom kan Tempo användas för att så soja, hirs (sorghum), sockerbetor, bomull och raps. Såskiva för majs med 32 hål och diametern 5,5 mm är standard och övriga såskivor är tillval.

 

Crops Tempo

 


 

Tempo T 6 in field 

 

Kombisådd ger säkrare resultat

Kombisådd ger en säker växtnäringseffekt och ger ofta en högre skörd. Genom att lägga en lagom andel av växtnäringen i samband med sådden så reduceras också antalet överfarter på fältet. Vid odling av radgrödor så är det viktigare med kombisådd än vid odling av spannmål då gödningen kan placeras på lagom avstånd från fröet. På en precisionssåmaskin är det också viktigt att gödningsbillen inte stör ytan så mycket att bärhjulen på radenheten påverkas, vilket skulle ändra sådjupet, eller att såbädden för fröet påverkas vilket skulle ge sämre groningsförutsättningar.

Bildgalleri:

Icon image gallery

 

Tempo R filmgalleri

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Tempo R sets new record with sunflower

Result from Tempo R record race in Bulgaria

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo är inte bara snabb, den perfekta kärnplaceringen är det som verkligen gör att den sticker ut från mängden. Tempo är mer exakt och såhuset försäkrar perfekt placering för varje kärna. Denna precision är av största vikt för att maximera avkastningen.

Såhuset, som kallas Gilstring Seed Meter, och röret till såbillen trycksätts med tryckluft. Detta innebär att utsädet "skjuts" genom det korta såröret ner till såbillen och är därför okänsligt för både backar, sidolutningar och vibrationer. Vi kallar denna teknik för PowerShoot.

 

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som visualiserar såhuset på Tempo

 

Seed emptying device, YM 2016

I den nya versionen av Gilstring Seed Meter finns en tömningslucka som möjliggör enkel tömning av sålåda och såhus. Detta är en stor fördel för kunder som byter gröda ofta.

Standard

Tempo R Stel ram
Underhållsfria parallellänkar
WS 9 Elektronik
Support wheel TPR Stödhjul
Press wheel Packarhjul
Closing wheel Stängningshjul (25 mm)
V55 disc Såtallrik
Seed discs Utsädesskivor
Enkel service
Hydraulic fan Hydraliskt driven fläkt och generator

Tillval

Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system 22 mm sårör
Gödningsbillar
Marker arm Tempo Markörer
High air inlet Förhöjt luftintag
Econtrol_210px Väderstad E-Services
Row cleaner Radrensare
Stängningshjul (50 mm)
Tandat stängningshjul

Tempo R

TPR 4

TPR 6

TPR 12

TPR 18

Antal rader 4 6 12 18
Radavstånd (mm) 700/750/762/800 450/500 700/750/762/800 450/457/500
Arbetsbredd (m) 2,8-3,2 2,7-3,0 8,4-9,6 8,1-9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 8,0 (700mm) 9,1 8,1
Transporthöjd (m) 1,9 1,9 2,15 2,15
Volym sålåda per radenhet (l) 70 70 70 70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17 17 17
Vikt utan kombi (kg) min-max 1100-1600 1300-2100 2800-4200 3400-4600
Vikt med kombi (kg) min-max 1300-1800 1600-2200 - -
Billtryck (kg) max 325/150/150/150 150 150 150
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17 10-17 10-17
Hydrauluttag 1-2 DV+FR 1-2 DV+FR 1-2 DV+FR 1-2 DV+FR
Dragkraftsbehov (hk) 70 100 250 300

DV

=

Dubbelverkande
FR = Fri retur

 

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.