2010 och framåt är en tidsepok som för Väderstad handlar om utbyggnation av produktion, förvärv av det kanadensiska företaget Seed Hawk och utveckling och lansering av flera maskiner bland annat precisionssåmaskinen Tempo.

Då kraven på precision och behovet av simuleringar och tester ökar, invigde Väderstad ett nybyggt toppmodernt sålabb under 2016. Det nya sålabbet erbjuder möjligheter att skapa olika miljöer och simulerade fältförhållanden med varierad påverkan från belastning, värme, kyla, lufttryck, med mera. Vidare finns bland annat flera riggar för hållbarhetstester och kvalitetssäkring i flera led.

Innovation är att vara först

2015 imponerar Väderstad på plats 24 på listan över företag i Sverige som ansöker mest internationella patent.

"Vi prioriterar att patentsöka uppfinningar som märkbart förbättrar och förenklar lantbrukarens vardag, oftast genom att rationalisera och kostnadseffektivisera odlingstekniken", säger Ola Byström ansvarig för patenthantering på Väderstad.

Den nya generationen av Rapid 300-400C/S

Rapid - Pånyttfödelse av en legend

Under 2015 föds Väderstads legendariska Rapid-såmaskin på nytt för att passa än bättre för det moderna lantbruket. Rapid 300-400C/S får en ny design med en renare sålåda som lyfts något från chassit och ökar tillgängligheten i maskinen. Detta tillsammans med smörjningsfria hubbar gör Rapid lättare att underhålla och använda, samtidigt som mer tid frigörs för arbete i fält.

Tempo slår nytt rekord för solrosor

I ett 24 timmars race den 4 april 2014 sådde Tempo R 12, 306 hektar solrosor med en medelhastighet på 19 km/h. Väderstad Tempo racet genomfördes nära Pleven, norr om Sofia i Bulgarien, tillsammans med Väderstads bulgariska importör Titan Machinery.

Tempo race i Pleven, Bulgarien

Inviger ny prototypverkstad

Under hösten 2013 introducerade Väderstad E-control, som är en applikation som laddas ner till en iPad. Applikationen gör det möjligt att enkelt styra Väderstads såmaskiner och precisionssåmaskiner.  Applikationen erbjuder användarvänlig styrning av maskinens alla funktioner. Till exempel vid justering av utmatning, spårmarkering eller vid kalibrering, loggning av data och händelser.

Under våren 2014 invigdes Väderstads nya produktionsanläggning på 780 kvadrat. Nybyggnationen fördubblar utvecklingsavdelningens verkstad och möjliggör att 6-7 maskinprototyper kan monteras samtidigt.

Kontraktet skrevs på i oktober, 2013. Från vänster sittande; Pat Beaujot, Crister Stark, Christina Stark. Från vänster stående; Nicklas Bjersér, Brian Dean och Andreas Stark

Väderstad förvärvar kanadensiskt företag

Under 2013 förvärvades det kanadensiska bolaget Seed Hawk som tillverkar stora direktsåmaskiner. Ett köp som innebär att Seed Hawk blir Väderstads plattform för utveckling och försäljning i Nordamerika. Samarbetet inleddes redan 2006 då Väderstad blev delägare.

Största investeringen någonsin i produktion under 2013

För att möta en ökad efterfrågan görs stora rationaliseringar och effektiviseringar. Totalt investerades närmare 150 miljoner kronor. För Väderstad innebär detta ett nytt internt logistikcenter för produktion, en ny stor 3D laser för rör, ny automatisk anläggning för svetsning och bearbetning av radenheter till Tempo såmaskinen. Samt uppgradering av målerianläggningen.

Ny automatisk anläggning för svetsning

“Detta är första gången företaget investerar så kraftigt i produktionen under ett och samma år. Förändringarna är ett måste för att bygga bort flaskhalsar och för framtida tillverkning av Väderstads nya ‘planter’ Tempo, som är ämnad för bl.a. majssådd”, säger Andreas Stark produktionschef.

Firande av det officiella Tempo världsrekordet

Tempo sätter nytt rekord under ett 24-timmarsrace i Ukraina

Väderstad genomförde ett 24 timmars-race i april 2013 med Tempo F8 nära Kiev, i det bördiga svarta jordsområdet.

Hela 212 hektar majs såddes i den höga medelhastigheten på 18 km per timme. En 42-procentig ökning i kapacitet per radenhet i jämförelse med det officiella världsrekordet som utfördes med en 24-radig planter år 2012.

Tre förare turades om och uppkomsten var exceptionell med hänsyn till den höga genomsnittliga hastigheten på 18 km/h. Dessutom förbereddes genomförandet på mindre än tio dagar. Under planeringsfasen var hastigheten i fokus vilket gjorde att resultatet överraskade.

Satsar i Litauen

2013 öppnades dörrarna till en helt ny center i Litauen, serviceanläggning, reservdelslager och en mötesplats för litauiska lantbrukare. Nybyggnationen ligger norr om Kaunas, i mitten av landet. I samband med öppningen firade Väderstad 10 års närvaro i Litauen.

Christina och Bo Stark är på plats för att invigning i Litauen tillsammans med borgmästare och vd Romas Naudziunas

Utökar med nytt reservdelslager

Väderstad investerade 2012 i ett nytt lager för slitdelar, reservdelar och tillbehör. Det nya reservdelslagret ger snabbare service och möter kunders behov och önskemål på ett effektivare sätt. Nybyggnationen möjliggör också en permanent utställning av ”Väderstad Parts” sortiment, samt en butik där besökare kan handla ur Väderstads profilsortiment.

Magnus Samuelsson "världens starkaste man" drog en 3-meter lång såmaskin, Rapid väger hela 4,7 ton

Vi fyller 50 år

År 2012 var det 50 år sedan Rune Stark utvecklade den första sladden hemma på gården utanför Väderstad. Sedan dess har ”Runes Mekaniska Verkstad” vidareutvecklats och den då lokala marknaden har vidgats till mer än 40 länder.

Nytt dotterbolag i Danmark och Rumänien

Väderstad har funnits i Danmark sedan 80-talet genom importören Kverneland. Under åren har Danmark blivit en allt viktigare marknad och under 2011 togs beslutet att starta upp ett helägt dotterbolag. Rumäniens förestående framtid gjorde beslutet lätt att öppna ett helägt dotterbolag även i Rumänien. VD Mihai Rausser har samlat ett mycket entusiastisk team i ett kontor nära Bukarest flygplats.

En nya era av precisionssådd

När Crister Stark år 2006 reste till Argentina fastnade han för idén att utveckla en Väderstad planter, eller majssåmaskin. Det tog inte lång tid förrän den tanken översattes till en vision som delades av alla inom företaget. Att bara göra ytterligare en planter var helt klart inte ett alternativ och företaget bestämde sig för att göra en planter med större precision och kapacitet än någon bevittnat tidigare.

Crister Stark och Gert Gilstring på Agritechnica 2011 vid lanseringen av Tempo

Fem år av utvecklingsarbete

Det tog fem år tills lanseringen av Väderstads första planter Tempo kunde ske, det visade sig bli det största forsknings- och utvecklingsprojektet i företagets historia.

Vad är en "planter"?
Uttrycket "planter" står för precisionssådd av grödor som majs, bomull och solrosor. Dessa grödor skiljer sig från spannmål eftersom de behöver sås med bara 8-10 frön per kvadratmeter, mycket jämnt fördelade och på ett visst djup för optimal uppkomst och etablering. Detta är det unika med Väderstad Tempo - den gör detta med utmärkt precision även vid hög hastighet.

Gilstring's såhus

Gert Gilstring, en av de drivande krafterna i projektet, är mycket entusiastisk över de tekniskt avancerade lösningarna och slutresultatet - Tempo. Det nya såhuset arbetar med trycksatt frötransport, vilket gör plantern okänslig för lutning, vibration och hastighet.

Afrika blir en ny marknad

Så sent som år 2010 etablerades kontakt med bönder i Sydafrika. Detta var inte Väderstads första resa till kontinenten. Rune Stark reste redan på 60-talet till Kenya och Botswana genom olika utvecklingsprojekt. Det var dock inte förrän senare som försäljningen började med framgång i Nordafrika.

Rollex, Carrier, Seed Hawk och Tempo är populära maskiner i Sydafrika

Väderstads importör Vitamech distribuerar maskiner i hela Sydafrika. I delstaterna Västra- och Södra Kaprovinserna har direktsåmaskinen Seed Hawk främst blivit populär, men också välten Rollex och jordbearbetningsmaskinen Carrier är mycket omtyckta produkter. 2012 introducerades Väderstads unika planter, Tempon, i det s.k. majsbältet i norra delarna av Sydafrika. Under mycket kort tid har såmaskinen rönt stor positiv uppmärksamhet hos lantbrukare såväl som hos återförsäljare.

Christina Stark at the opening of the operations in Linski

Christina Stark och Guvernör Gordejev under den officiella öppningsceremonin

Väderstad startar upp tillverkning i Ryssland

Under 2010 deklarerade Väderstad sitt engagemang till Ryssland genom att börja tillverka delar av Väderstads produktprogram i Liski, Voronezh-regionen. Tillverkning på plats för den ryska marknaden är ett sätt att stärka företagets position på denna marknad. Satsningen signalerar också bolagets avsikt att göra ett långsiktigt engagemang i Ryssland.

Carrier 10 000 firas på Elmia lantbruk 2010

Väderstads framgång är till stor del byggd på maskinerna Carrier och Rapid. Carrier är ett unikt redskap som stubbearbetar, bereder såbädden, återpackar, vältar samt utjämnar tiltan. På Elmia Lantbruk Maskin i Jönköping hade Väderstad en ceremoni då en Carrier 925 som var nummer 10 000 överlämnades till Anders Henningson, som driver företaget Agrotech utanför Norrköping.

Anders Henningson har precis mottagit ett diplom för att ha köpt Carrier nummer 10 000