Where farming starts

Väderstad farm machinery are built to create the optimum environment allowing for perfect emergence in your field. Whether it’s cultivation, seedbed preparation or seed placement, our vision is to ensure a perfect emergence to maximise yields.

Together we will make you an even more successful farmer.

Agrall - our partner in Slovakia

Agrall logo

Agrotrade Group spol. s r.o.

Šafárikova 124
048 01 Rožnava
Slovenská Republika

+421 58 788 0800

www.agrotradegroup.sk

Agrall – náš obchodní partner pro Slovensko

Firma AGRALL s.r.o. so sídlom v Bajči (okres Komárno) bola založená v roku 2009 ako dcérska spoločnosť firmy AGRALL zemědělská technika a.s. - dlhoročného importéra značky Väderstad pre ČR. Začiatkom roka 2010 sa stala importérom značky Väderstad pre SR. AGRALL s.r.o. ponúka celý sortiment strojov na spracovanie pôdy a sejbu ako aj kompletný servis a predaj náhradných dielov značky Väderstad. Firma AGRALL s.r.o. je zároveň aj výhradným dovozcom značky CLAAS pre SR.

Company Agrall s.r.o. located in Bajč (region Komárno) was established in 2009 as a subsidiary company of Agrall zemědělská technika a.s. – long time importer of the brand Väderstad for Czech Republic. Early in 2010 Agrall also became importer for the brand Väderstad for Slovakia. Agrall s.r.o. offers a wide range of tillage and drilling equipment as well as full service and spare parts sales marked Väderstad. Company Agrall s.r.o. is also the exclusive importer of Claas for Slovakia.

Agrotrade Group spol. s.r.o. – náš obchodní partner pro Slovensko

Firma Agrotrade Group spol. s r.o. zastupuje značku Väderstad na Slovensku už od roku 1999. Vďaka tejto spolupráci a osvete v oblasti technológií Väderstad, ktorú dlhoročne v podmienkach Slovenska buduje, je dôveryhodným a vysoko odborným partnerom pre Vás. Vaša spolupráca s Agrotrade Group spol. s r.o. predajom stroja len začína. Okrem originálnych náhradných dielov, ktoré sú Vám okamžite k dispozícii ponúka kvalifikovaný servis so zásahom do 24 hodín.

Agrotrade Group spol. with r.o. - Your reliable partner in optimizing fleet

Company Agrotrade Group spol .s.r.o. has been representing the brand Väderstad in Slovakia since 1999. This collaboration makes Väderstad a reliable and highly professional partner for you. In addition to original spare parts that are immediately available Agrotrade Group also offers you qualified service.