70-talet

Verksamheten tar fart

70-talet kom att bli en framgångsrik period och omsättningen ökade från 5 till nästan 25 miljoner svenska kronor. År 1972 bytte "Runes Mekaniska Verkstad" namn till "Väderstad-Verken AB". 
Vid det här laget var företaget redan känt i hela Sverige som en tillverkare av styvpinneharvar och kultivatorer.
År 1972 sysselsatte företaget 20 personer och trots utbyggnader om totalt 400 kvadratmeter, så växte företaget snabbt ur sina lokaler. En tomt för en ny fabrik köptes och läget är detsamma än idag.

Surbo winter 1971
Det enda flygfotot över dåvarande Rune Starks Mekaniska Verkstad togs under vintern 1971.Den vita byggnaden har utvecklats i två faser och sedermera flyttats upp till den nya fabriken.

Framgångar i Tyskland

Sommaren 1975 var torr och lerjordarna var hårda. Men ändå förvärvade Väderstads redskap ett gott rykte på större gårdar i Holstein i Tyskland, eftersom det enda redskap som genomförde jordbearbetningen bra var Väderstads harv. 

1976 - Ringvälten HV

Ring-roller 1967
Test av hopfällning av den första sex meters versionen av ringvälten, 1976. Vältserien, som kom att kallas HV snart, hade en mycket utbredd användning. Produktionen i Väderstad under  det följande decenniet omfattade cirka 8000 vältar. Omkring 10 000 vältar byggdes på licens i det forna Sovjetunionen och flera tusen i Frankrike. Sedan dess har Väderstad blivit Europas största tillverkare av ringvältar och tusentals har skeppats ut över världen.

Containers skeppades till Sydafrika

Ring-rollers to south africa
Otaliga containrar skeppades till Sydafrika. Stora gårdar drog stor nytta av Väderstadvältarna. Det var faktiskt första gången som Väderstad kom i kontakt med riktigt stora gårdar och kunde observera vad användning i stor skala kunde orsaka för slitage på maskinerna.