Tempos nya radavstånd intressant för ekologiska odlare

Sedan introduktionen av Tempo för två år sedan har modellutbudet kontinuerligt utökats och modifierats. Möjligheten att så olika grödor har utvecklats och nu kan Tempo etablera majs, solrosor, sorghum, soja, sockerbetor och raps med stor precision i hög hastighet. Att Tempo levereras med radavstånd från 45 till 100 cm gör maskinen intressant även för ekologiska odlare.

Sverker PeterssonEn av Sveriges ekologiska lantbrukare, Sverker Peterson, sådde nyligen höstraps på 50 centimeters radavstånd med en Tempo R 12.
- GPS styrning gör det möjligt att så 40 frön per kvadrat på lätt jord, 50 frön per kvadrat på mellanjord och 60 frön per kvadrat på lerjordar. Det är extremt viktigt med precisionen eftersom ett jämt bestånd är nyckeln till att lyckas med ogräsbekämpningen, säger Sverker Peterson.

- Tempo erbjuder precisionssådd både på djupet och mellan plantorna, precisionen ger ett bättre bestånd. RTK styrning på traktorn gör att vi kan radhacka ner till 2-3 centimeter från raden. Rapsen ogräshackas upp till två gånger på hösten och en gång på våren. En stor skörd är den bästa förfrukten för nästa år. Lyckas jag med etableringen av grödan så är det också den bästa ogräsbekämpningen, säger Sverker.

- Att gå från konventionell odling till ekologisk odling är verkligen inget jag ångrar, det har varit lönsamt, spännande och det var även roligt, säger Sverker Peterson.

Tempo R 12
Tempo R 12

Anpassbarheten ökar för lantbrukaren

- Tempo levereras som standard med en såskiva för majs (5,5 mm). Då man sår andra grödor krävs andra såskivor i såhuset för optimal utmatning. I samband med byte av gröda så byts både såskiva och knock-out wheel. För befintliga Tempo-ägare finns uppgraderingssatser för alla grödor, säger Lars Thylén konceptansvarig för Tempo.

Crops Tempo